Mazputniņa lasāmviela

Bērnu žurnālu Mazputniņš izdeva no 1959.-1994. gadam ASV un Kanādā. Tas savā laikā bija vienīgais bērnu žurnāls ko izdeva ārpus Latvijas. Šo daudzo gadu bagātīgo lasāmvielas klāstu nodeva ALA Izglītības nozarei pēc žurnāla redakcijas slēgšanas.

Materiāli domāti pamatskolas bērniem. Tie ir sakārtoti pēc grūtības, vispirms pēc Eiropas valodas līmeņiem (A1, A2, B1, B2) un tad pēc LIX skaitļa, kas ir lasāmības rādītājs. Jo zemāks LIX skaitlis, jo vielgāk lasāms teksts. Katram tekstam izveidotas nodarbības visām četrām valodas prasmēm — lasītprasmei, rakstītprasmei, klausīšanās prasmei un runātprasmei. Jaunas, krāsainas ilustrācijas veidojušas vairākas mākslinieces.

Mācību vielas autores: Dace Copeland un Elisa Freimane, redaktore Dace Mažeika. ALA izdevums 2017.-2020. gadā


A1

A2

B1

B2