Amerikas Latviešu apvienība kopš tās dibināšanas 1951. gadā ir nodrošinājusi iespēju ASV dzīvojošajiem latviešiem aktīvi līdzdarboties dažādos pilsoniskos procesos, cīnoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu un aizstāvot un pārstāvot Amerikas latviešu intereses ASV.

Dzintars Dzilna, sabiedrisko attiecību nozares vadītājs

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, ALA ir aktīvi iestājusies par demokrātijas un tiesiskuma nostiprināšanu Latvijā un veicinājusi Amerikas latviešu līdzdalības iespējas Latvijas pilsoniskā dzīvē, tajā skaitā, iegūt Latvijas pilsonību un piedalīties Latvijas Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās.

Dzintars Dzilna
Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs