Kas ir ALA

Kas ir ALA

Amerikas Latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 90 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALA pieder vairāk nekā 100 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 4000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem.

ALA mērķi ir:

  • Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV.
  • Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV.
  • Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari.
  • Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi.
  • Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas.
  • Sniegt humanitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā.
  • Atbalstīt Latvijas valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.

Amerikas Latviešu apvienība
400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850-3121
USA

Tālr: +1 301 340 1914
E-pasts: info@alausa.org