ALA Izglītības nozare pastāv, lai ik katram Amerikas latvietim būtu iespējams mācīties latviešu valodu un mācīties par latviešu kultūru un vēsturi.

Elisa Freimane, ALA izglītības nozares vadītāja

Izglītības nozare strādā latviešu bērnu labā koordinējot Amerikas latviešu skolu darbu. Tā gādā par latviešu skolu skolotājiem piedāvājot tālāku izglītību, mācību programmas un materiālus. Izglītības nozare cenšas palīdzēt latviešu skolu pārziņiem savos pienākumos. ALA rīko izglītojošus ceļojumus skolas vecuma bērniem, ģimenēm un jauniešiem, un piedāvā stipendijas studējošiem jauniešiem.

ALA Izglītības nozare cieši sadarbojas ar izglītības iestādēm Latvijā, ar citu diasporas centrālo organizāciju vadītājiem, kā arī ar izglītības darbiniekiem plašajā pasaulē.

Elisa Freimane
Izglītības nozares vadītāja