ALA nodrošina regulāru komunikāciju ar saviem biedriem un atbalstītājiem.

Reizi mēnesī izsūtam elektroniskus apkārtrakstus jeb, tā sauktās, “ALA Infogrammas”, kurās apkopota informācija par ALA aktualitātēm un Amerikas latviešiem aktuāliem jautājumiem. Tāpat ALA drukātā formātā izdod publikāciju “Latvian Dimensions” un reizi gadā ALA darbības gada pārskatu.