Izglītības nozare atbalsta Amerikas latviešu skolu skolotāju darbu.

Veidojam mācību programmas, apzinām un izplatām mācību materiālus, rīkojam konferences, seminārus un kursus.


Mācību vadlīnijas


Mācību materiāli


Mācību materiālu meklētājs “Sietiņš”

sietins.lv – mācību materiāli latviešu skolotājiem pasaulē

Kas ir Sietiņš?

Sietiņš ir PBLA Izglītības nozares projekts, kas apvieno dažāda veida mācību materiālus ar valodas prasmes līmeņiem, skolēnu vecumiem, mācību priekšmetiem un tematiem diasporas skolu vajadzībām, un atvieglina materiālu atrašanu diasporas latviešu skolu skolotājiem. Sietiņš ir mācību materiālu meklētājs, kas apkopo brīvi pieejamus mācību materiālus latviešu valodā.  Sietiņš materiālus negatavo un neatbild par materiālu saturu.

Kam Sietiņš noder?

Sietiņu veidoja par palīgu diasporas latviešu skolu skolotājiem, kas vairums ir brīvprātīgi darbinieki savu bērnu skolās.  Sietiņš noder skolotājām, kas meklē papildus materiālus savas mītnes zemes latviešu skolu esošām mācību programmām, kas cenšas identificēt materiālus citos valodas prasmes līmeņos, vai, kas nezin kādi materiāli piemēroti zināmam vecuma un valodas līmenim.  Materiāli izmantojami stundās un mājas darbu uzdevumos.

Sietiņš var noderēt arī vecākiem, kas paši māca saviem bērniem latviešu valodu, latviešu diasporas nometņu nodarbību vadītājiem un citiem, kas strādā ar diasporā dzīvojošiem latviešu bērniem.

Sietiņš palīdz bagātināt latviešu skolu mācību stundu saturu, iedrošina skolotājus un palīdz atrast piemērotu mācību vielu dažāda vecuma, spēju un apstākļu vajadzībām.

Kas drīkst Sietiņu izmantot?

Sietiņš ir brīvi pieejams.


Konferences

Pandēmijas apstākļos ALA Izglītības nozare rīko neklātienes skolotāju konferences, lekcijas, pārrunu vakarus un sapulces. Informācija pieejama: Elisa Freimane, ALA Izglītības nozares vadītāja: education@alausa.org.