Izglītība

Skolotājiem

Izglītības nozare atbalsta Amerikas latviešu skolu skolotāju darbu, veidojot mācību programmas, apzinot un izplatot mācību materiālus, rīkojot konferences, seminārus un kursus.