ALA Kultūras nozares uzdevums ir veicināt, atbalstīt un uzturēt daudzveidīgas iespējas latviešu kultūras izpausmei un jaunradei latviešiem, kas dzīvo ASV.

Valda Grinberga, Kultūras nozares vadītāja

Kultūras nozare cieši sadarbojas ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Republikas vēstniecību ASV un PBLA (Pasaules Brīvo latviešu apvienību).

Kultūras nozares vadītāja ir Valda Grinberga. Nozares paspārnē arī pastāv ALA Kultūras fonds, ko vada Inese Stravelli.

Atbalstītie projekti

Video “Latvija 100 gados”

Reizē informātīvs un noskaņu bagāts, 48 minūšu gaŗais video ieraksts atspoguļo Latvijas vēsturi bijušo trimdinieku redzējumā. Vairāk informācijas un iespēja noskatīties video.

Valda Grinberga
Kultūras nozares vadītāja