Kultūra

Kultūra

ALA atbalsta latviešu kultūras uzturēšanu un jaunradi Amerikā. Kultūras nozares vadītāja ir Līga Ejupe. Nozares paspārnē pastāv ALA Kultūras fonds.


ALA Atzinības raksti

Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem individiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. Kandidātus šiem rakstiem var ieteikt organizāciju apvienības, organizācijas, ALAs valde un arī atsevišķas personas. ALAs valde izvērtē ieteikumus septembra sēdē, un raksti tradicionāli tiek pasniegti 18. novembŗa sarīkojumos, saņēmēja vārdu iepriekš neizpaužot.


ALA pabalsts centriem kultūras sarīkojumu rīkošanai ASV

Lai izpildītu savu uzdevumu atbalstīt un veicināt latviešu kultūru ASV, ALA valde savā 2013. gada decembra sēdē nolēma piešķirt $250.00 pabalstu latviešu centriem kvalitatīvu kultūras sarīkojumu rīkošanai.

Pabalstu pieprasīšanas noteikumi:

  • Vietējie rīkotāji var lietot pabalstu pēc saviem ieskatiem.
  • Katrs centrs ar iepriekšēju pieprasījumu var saņemt vienu pabalstu gadā.
  • ALA nesegs iztrūkumus jau notikušiem sarīkojumiem.
  • Sarīkojuma programmā vai izziņojumā lūdzu piezīmējiet, ka sarīkojums rīkots ar ALA pabalstu.

Kas ir jādara, lai pieteiktos pabalstam?

Jāizpilda un jānosūta pieteikuma forma „ALA pabalstam kultūras sarīkojuma rīkošanai”.

Kur ir jānosūta izpildītā veidlapa un apraksts?

Veidlapa jānosūta:

  • Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave., Western Springs, IL 60558
  • Vai elektroniski: ligaejups@gmail.com
  • Vai uz ALAs biroju: 400 Hurley Ave., Rockville, MD  20850-3121

Līdz kuram datumam jānosūta?

Pieprasījumu jānosūta vismaz mēnesi pirms iecerētā sarīkojuma.

Pēc sarīkojuma, ALA KN ļoti labprāt uzzinātu kā sarīkojums izdevās un vai apmeklētāji ieradās iecerētajā skaitā.


Pavadi vasaru Latvijā!

Pateicoties Elmāra Freiberga testamentārajam novēlējumam, kas domāts jauniešu latviskās izglītības un kultūras atbalstam, ALA Kultūras nozare sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju piedāvā vasaras prakses darbus dažādās Latvijas kultūras iestādēs un privātos uzņēmumos!

Prakses ir domātas ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešu jauniešiem vecumā no 19.–29. gadiem. Uzzināt vairāk.