Trimdas vēsture: Kā to nodosim tālāk?

Vairāk nekā 70 gadu apritējuši, kopš Amerikas Savienotajās Valstīs no Vācijas bēgļu nometnēm ieradās trimdā nonākušie latvieši un katrā latviešu apdzīvotā vietā nodibināja draudzes, skolas, biedrības un daudzas citas organizācijas. Tas bija laika posms, kuru raksturo ļoti aktīva trimdinieku politiskā darbība cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kā arī sabiedriskā un kulturālā rosība, gādājot par Latvijas valodas un kultūras saglabāšanu svešumā. Šobrīd, kad aktīvāko trimdas laika sabiedrisko darbinieku darbība strauji samazinās un atsevišķas organizācijas spriež par savu pašlikvidāciju, ir kritiski svarīgi novērst to vēsturisko liecību aiziešanu zudībā. Citiem vārdiem, šobrīd ir pēdējais laiks domāt par trimdas laika liecību saglabāšanu, kas ir nozīmīga Latvijas un latviešu tautas vēstures sastāvdaļa.

Renāte Grāvers
Muzeja vadītāja