Pirmie latvieši, par kuriem mums ir saglabājušās ziņas, ieradās ASV 1800-os gados. Viņu bija samērā maz, bet tomēr viņi spēja nodibināt vairākas draudzes un biedrības, dažas no kurām pastāv vēl šodien Bostonā un Filadelfijā.

Pēc 1905. gada nemieriem Latvijā, bēgot no Cara valdības un vācu muižnieku represijām, vairāki tūkstoši latviešu ieceļoja ASV. Pēc Pirmā Pasaules kaŗa un Latvijas valsts dibināšanas daži no viņiem atgriezās Latvijā, bet lielākā daļa palika Amerikā. Tajos gados bija ļoti stingrs sabiedrības uzskats, ka Amerika ir kā “liels kausējamais katls”, kas ātri pārveido imigrantus par amerikāņiem. Tā arī lielākā daļa šo latviešu asimilējās amerikāņu sabiedrībā. Viņu bērni vairs nerunāja latviski un zaudēja savu senču kultūras mantojumu. Toties vēl šodien var sastapt cilvēkus, kas uzskata sevi par amerikāņiem, bet kas atminās, ka viņu vectēvs vai vecāmāte iebrauca no Latvijas.

Lielākais latviešu ieceļotāju vilnis ASV nāca pēc Otrā Pasaules kara. Šī paaudze bija pārcietusi brutālu komunistiskās Padomju Savienības okupāciju, pēc tam – tikpat brutālu nacistiskās Vācijas okupāciju, un, nevēloties vēlreiz dzīvot zem komunistiskas iekārtas, nolēma simtiem tūkstošiem bēgt uz Rietumiem. Viņi glāba savas dzīvības, atstājot īpašumus, mantas un, par visu sāpīgāk, savu iemīļoto zemi. Daudzi gāja bojā uzlidojumos, badā un aukstumā. Pēc vairākiem pavadītiem gadiem bēgļu nometnēs Vācijā radās iespēja izceļot uz citām zemēm. Lielākais vairums izvēlējās ASV un šeit ieradās 1950. gadu sākumā.

1951. gadā šie ieceļotāji dibināja Amerikas Latviešu apvienību (ALA), kuras mājaslapu Jūs pašreiz lasāt.

Ieceļotājiem bija jāsāk dzīve no jauna. Grūti strādājot un centīgi izglītojot savus bērnus, šī paaudze lika stiprus pamatus latviešu sabiedrībai ASV, kas vēl pastāv līdz šodienai. Ir izaudzinātas gandrīz divas paaudzes, kas sevi uzskata par latviešiem. Ir saglabāta latviešu kultūra, izdotas latviešu grāmatas, uzvestas teātra izrādes un sarīkoti plaša vēriena dziesmu svētki. Jaunā paaudze ieņem atbildīgus amatus ASV uzņēmumos, universitātēs, valdībā, mākslā un sabiedrībā. Daudz latviešu ir karojuši ASV militāros spēkos Korejā, Vjetnamā, “Tuksneša Vētrā” un citur. Latvieši ASV ir daudz darījuši, lai veicinātu ASV valdības atbalstu Latvijas centieniem veidoties par demokratisku, tiesisku un drošu valsti.

Kopš Latvija atguva savu neatkarību 1991. gadā, latvieši atkal sāk ieceļot ASV lielākā skaitā. Viena daļa brauc skoloties ar nodomu atgriezties Latvijā. Citi brauc uz palikšanu. Amerikas Latviešu apvienība sveic visus un sirsnīgi aicina iestāties kā biedrus. Mūsu organizācijai visi talanti un spējas ir noderīgas, lai varam turpināt uzturēt latviešu sabiedrību Amerikā vēl ilgus gadus.


Par Latviju

Šeit ir uzskaitītas tikai dažas tīmekļa vietnes, kas mums liekas īpaši vērtīgas un kas parāda Latvijas skaistumu un bagātību.