Sporta nozares mērķis ir veicināt Amerikas latviešu sadarbību caur sportu, it sevišķi, iesaistot jaunāko paaudzi.

Miķelis Ģiga, Sporta nozares vadītājs

Mēs katru gadu rīkojam meistarsacīkstes sieviešu un vīriešu volejbolā, un basketbolā. Sporta nozare sniedz atbalstu Gaŗezera sportam, Katskiļu nometnes sportam, kā ari citiem sporta pasākumiem, kas notiek ASV.

Miķelis Ģiga
Sporta nozares vadītājs