Sporta nozares mērķis ir veicināt Amerikas latviešu sadarbību caur sportu, it sevišķi, iesaistot jaunāko paaudzi.

Miķelis Ģiga, Sporta nozares vadītājs

Sportiskā gara atdzimšana pandēmijas paēnā: 2023. gada sacensību skaistie brīži

Sporta nozares mērķis ir apvienot to latviešu sabiedrību Amerikā, kurai interesē un patīk sportot.  Katru gadu Sporta nozare rīko sacensības, kā arī atbalsta vietējos sporta pasākumus latviešu sabiedrībā ASV.  Kaut pandēmija pēdējos gados ir negatīvi ietekmējusi sporta darbību, vairākas vietējās sporta nodarbības ir atsākušās.

Dažas nozmīgas sacensības atsākās 2023. gadā.  “FINSO STAGE II,“ daļa no Novusa starptautiskām sacensībām, notika Losandželosā maijā, kur piedalījās varāk nekā 40 spēlētāju.  Sporta svētki Katskiļos notika jūlijā, kur vieglatlētikas sacensībās piedalījās vairāk nekā 60 bernu. Latvijas kauss futbolā tika izcīnīts jūlijā Gaŗezerā, kur Ņudžersijas Kursas sporta kopa uzvarēja pret Vidējo Valstu apvienoto vienību ar 4-3 rezultātu.

Ir svarīgi izcelt un atzīmēt iestādes, kuras aktīvi darbojas, lai iesaistītu latviešu sabiedrību sporta nodarbībās.  Dažas tādas iestādes ir vasaras nometnes Gaŗezerā, Katskiļos un Kursā.  Kā jau ieprekšējos gados, Sporta nozare turpina atbalstīt šīs vasaras nometnes, piešķirot tām $2000 lielu naudas summu.

Sporta nozare vienmēr meklē jaunus dalībniekus, kuri vēlētos piedalīties Sporta nozares valdē. Ieinteresētie var sazināties ar Sporta nozares vadītāju pa epastu megiga@aol.com.

Latviešu sporta pasākumi ASV 2024. gadā:

  • Novuss “Valentine Tournament” Bronksā Nujorkā 17. februāri
  • Čikāgas slepošanas kluba izbraukums Bellaire Mičiganā 23.-25. februāri
  • Novuss “FINSO stage II World Cup” Priedainē Nudžersijā 4./5. maijā
  • Detroitas DLGA golfs 18./19. maijā
  • Zelta bumba volejbolā Katskiļos Nujorkā 20. jūlijā
  • Sporta svētki Katskiļos Nujorkā 27. jūlijā
  • 4-2 volejbols Gaŗezerā 28. jūlijā
  • Latvijas kauss futbolā Katskiļos Nujorkā 24. augustā
  • “Cognac triples” volejbols Gaŗezerā 31. augustā
  • Kursas kauss volejbolā Priedainē Nudžersijā 7. septembrī
Miķelis Ģiga
Sporta nozares vadītājs