Sports

Sports

Sporta nozares mērķis ir apvienot latviešu sabiedrību Amerikā no sporta viedokļa, ne tikai no kultūras, politikas vai izglītības perspektīvas. Mēs katru gadu rīkojam meistarsacīkstes basketbolā, vīriešu un sieviešu volejbolā un hokejā. Sporta nozare sniedz atbalstu Gaŗezera sportam, Katskilu nometnes sportam un citiem mazākiem latviešu sporta pasākumiem, kas notiek visapkārt ASV. Nozare arī seko latviešu sportistiem, kas piedalās latviešu sporta pasākumos, ko rīko ASV latviešu sabiedrība.

Sporta nozare darbojas dažādos sporta veidos, ko pārstāv 14 referenti, no novusa līdz golfam. Viņi ir atbildīgi, lai sabiedrība būtu informēta par to, kas notiek Amerikā katrā sportā. Mums ir pārstāvji katrā pārvaldē: austrumkrastā, vidienē un rietumkrastā, kas apzina, organizē un informē vietējos sportistus un sporta cienītājus par sporta nodarbībām savā pārvaldē.

Sporta nozares vadītājs ir Miķelis Ģiga.