Kultūra

ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām ALAs līdzekļu vākšanas akcijām un piešķir līdzekļus latviešu kultūras projektu atbalstam.

  • Līdzekļu pieprasījuma veidlapa
  • Attbalstiet ALAs Kultūras fondu ar ziedojumu

Kultūras fonda vadītāja ir Sanita Šūmane.

ALA Kultūras fonda 2018. gada atbalstītie projekti