Kultūra

Kultūras fonds

ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām ALAs līdzekļu vākšanas akcijām un piešķir līdzekļus latviešu kultūras projektu atbalstam. Kultūras fonda vadītāja ir Inese Stravelli.

Līdzekļu pieprasījums ar visiem pielikumiem ir jāiesniedz gan pa e-pastu, gan pa pastu līdz TBD.