ALA Kultūras fonda 2017. gada atbalstītie projekti

 1. Grāmatas “Brief History of Latvia” izdošana. 
  Iesniedz: Vilis Inde ($1000.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
 2. Grāmatas  Edvarts Virza.  Raksti,  7. sējums   izdošana. 
  Iesniedz: Apgāds “Zinātne”,   proj. vad. Ingrīda Segliņa ($1500.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
 3. Grāmatas “Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry” izdošana.
  Iesniedz: Ieva Szentivanyi ($2000.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
 4. Agates Nesaules grāmatas “Iepērkos radiem” izdošana latviešu valodā. 
  Iesniedz: SIA Vesta-LK, proj. vad. Ligita Kovtuna ($1600.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
 5. Agates Nesaules grāmatas “Shopping for relatives” angļu valodā sagatavošana iespējai iegādāties elektroniskajā versijā vai drukātā versijā. 
  Iesniedz: Agate Nesaule ($1820.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
 6. E-grāmata ”Maija Einfelde dzīvē un mūzikā: angļu valodas teksta izstrāde.”
  Iesniedz: Baiba Jaunslaviete ($1320.-)
 7. Mūzikas CD “Skaisto melodiju pasaulē” izdošana.
  Iesniedz: Dzinrta Erliha ($1500.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 8. Radošā stipendija CD Soloalbumam “Cerība”.
  Iesniedz: Zigmunds Latuškevičs ($2060.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 9. Radošā stipendija mūzikas komponēšanai grupas “Carnival Youth” mūzikas albumam Ņujorkā, ASV. 
  Iesniedz: Edgars Kaupers ($2840.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 10. Latviešu mūzikls “Brīnumputns” Latvijas simtgadē. Izrādi plānots uzvest Latvijā.
  Iesniedz: Andrejs Jansons ($3580.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 11. Elles ķēķis – odiseja: Ņujorka – Latvija. Iestudējumu plānots izrādīt Latvijā.
  Iesniedz: Laila Saliņa ($2500.-).
 12. “Stāstu sega Latvijai” 3. posms.
  Iesniedz: Aija Abene, LaPa muzejs ($2320.-)
 13. XIII Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Baltijas mūzikas ceļš”. 
  Iesniedz: Dace Aperāne ($2000.-)
 14. Pilnmetrāžas filma pēc Aleksandra Grīna romāna “Dvēseļu putenis” motīviem.
  Iesniedz: Māra Libeka ($4600.-)
 15. Dokumentālās filmas “Zigfrīds Anna Meierovics” uzņemšana. 
  Iesniedz: Matīss Kaža ($2760.-)
 16. Latviešu kultūras, vēstures un izglītības procesa un norišu atspoguļojums laikrakstā “Laiks”.
  Iesniedz: Ligita Kovtuna ($4000.-)
 17. Māksla nešķir, māksla vieno! – Latvijas simtgades izstāde”.
  Iesniedz: Lelde Kalmīte, PLMC ($2400.-)
 18. Izstādes par latviešu pieredzi pasaulē “Es (arī) esmu latvietis” izveide. 
  Iesniedz: Baiba ela, LaPa muzejs ($3000.-)
 19. Mākslinieka Ģirta Puriņa atcerei veltītās mākslas lekcijas Amerikas Latviešu mākslinieku apvienības saietā, Katskiļos 2017. gadā.
  Iesniedz: Linda Treija ($500.-)
 20. „Trimda dimd!“ (daļa no 3. posma).
  Iesniedz: Māra Pelēce ($3000.-)
 21. „Valiant – Latvian.” Jura Bļodnieka mašīnas atjaunošanas dokumentācija īsfilmā – dzīvs   stāsts par trimdas jauniešu pretpadomju demonstrācijām.
  Iesniedz: Laris Krēsliņš ($2640.-)
 22. Atbalsts avīzes „Mazpulks“ izdošanai.
  Iesniedz: Agr. Arvīds Bļodnieks ($925.-)
 23. “Īpaša grāmata īpašā plauktā”. Losandželosas Latviešu skolas skolēnu darbu grāmatas veidošana – dāvana Latvijas Nacionālajai bibliotēkai Latvijas simdgadē.
  Iesniedz: Aija Zeltiņa-Kalniņa ($450.-)
 24. Daugavpils Universitātes Jauniešu interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem (HAJ) studiju programmas „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei“ 2017./2018.gada apmācības nodrošināšana.
  Iesniedz: Dr. Maija Burima ($800.-)