ALA Kultūras fonda 2019. gada atbalstītie projekti

 1. Manuskripta “Ēvalds Dajevskis /1914-1990/” izdošana. ($2600.- no E. Sūnas piemiņas fonda). Ieceri īsteno: Dzintra Andrušaite
 2. “Latvijas Ceļveži internetā”. Kultūrvides apzināšana un unikāla informācijas krājuma izveide par tūrisma objektiem dažādos Latvijas reģionos, mudinot lielāku skaitu tūristu apceļot skaito Latviju.  ($750.-) Ieceri īsteno: Pāvels Zakabluks (Paulis Stars)
 3. Grāmatas “Dainas: Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry Vol.II” izdošana. ($900.- no E. Sūnas piemiņas fonda). Ieceri īsteno: Ieva Szentivanyi
 4. XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Mūzikas interpretācija mūsdienās” Siguldā, Latvijā, 2020. gada vasarā. ($2000.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda). Ieceri īsteno: Dace Aperāne
 5. “Lasi! Dziedi! Mācies!” Latviešu tautasdziesmu animācijas filmu veidošana YouTube kanālam, paredzēta izglītībai un izklaidei, veicinot interesi par latviešu kultūrmantojumu un folkloru. ($2080.-) Ieceri īsteno: Dace Mažeika
 6. “Pērkons VR Rockumentary: Wende Museum”. Virtuālās realitātes īsfilmas kā eksponāta ievietošana Wendes muzeja (Wende Museum) kolekcijā, Losandželosā. Lieliska iespēja iepazīstināt plašāku publiku ar latviešu kultūras vēsturi un īpašo stāstu par 80-to gadu Atmodas laiku un grupas “Pērkons” nozīmi tajā. ($2000.-) Ieceri īsteno: Cory McLeod
 7. “Baltijas valstu filmu festivāls Bostonā 2020. gadā”. ($820.-) Ieceri īsteno: Aija Dreimane (ALTS)
 8. “Dainu dotā zelta pamatfilozofija”. Paula Birznieka unikālas filozofiskas dzejas un temaiska apcerējuma izdošana. ($1650.-) Ieceri īsteno: Dr. Paulis Birznieks
 9. “To Elevate Understanding of Latvia through the Reading of a Good Novel & To Promote the Novel by Advertising in Latvian community center newsletters, Laiks, and FaceBook”. ($1333.-). Ieceri īsteno: Diana Mathur
 10. “TV raidījums “Literatūre” – Elles Ķēķa un Anšlava Eglīša sērija”. ($2200.-) Ieceri īsteno: Biedrība “Ziemeļu Puse”, Marta Selecka
 11. “Ārpus Latvijas komponēto 5 latviešu autoru kompozīciju CD” izdošana. ($1300.- no A. Okolo-Kulaka fonda). Ieceri īsteno: Andrejs Jansons
 12. Atbalsts “Kultūrvēsturiskās informācijas veidošanai laikrakstā “Laiks”. ($1800.-) Ieceri īsteno: Ligita Kovtuna, biedrība “Laiks-BL”
 13. Astrīdas Jansones grāmatas “Trimdas izskolotie” izdošana. ($1380.-) Ieceri īsteno: Ligita Kovtuna, SIA “Vesta-LK”
 14. Dzejas izlases izdošana “Rita Gāle. Dzeja un dzīve”. ($1900,- no E. Sūnas piemiņas fonda). Ieceri īsteno: SIA “Pētergailis”, Inguna Daukste-Silasproģe
 15. “Ziemeļamerikas latviešu tautas deju choreografiju digitālā krātuve”. ($2260.-) Ieceri īsteno: Iveta Grava