1. Dzintra Erliha, CD – latviešu un amerikāņu komponistu laikmetīgā klaviermūzika.
Piešķirts $2,300 (A. Okolo-Kulaka fonds)

2. Māra Pelēce, “Mūsu dižkoki (Our Noble Trees)”.
Piešķirts $2,700 (M. Miezīša fonds)

3. Venta Kocere, ”Latviešu Dziesmu svētki laiku lokos”. Materiāli no LU Akademiskas bibliotēkas krājuma – ceļojoša izstāde.
Pieškirts $6,860 (Kultūras Fonds)

4. Ivars Slokenbergs, Jāņa Kalniņa operas ”Hamlets” iestudējums Latvijas Nacionālajā Operā.
Piešķirts $6,000 (M. Miezīša fonds)

5. Madara Broka, Rīgas Doma meiteņu kora TIARA 25 gadu jubilejas koncerts.
Piešķirts $4,600 (M. Miezīša fonds)

6. Madara Broka, Radošās stipendijas mūzikas komponēšanai Rīgas Doma meiteņu kora TIARA 25 gadu jubilejai.
Piešķirts $3,973 (A. Okolo-Kulaka fonds)

7. Ligita Kovtuna, Grāmata – Baiba Bičule “White Waterbird/Balts Ūdensputns”. Bičules dzejoļi gan latviešu gan angļu valodā, tulkotāja Bitīte Vinklere.
Piešķirts $2,500 (Sūnas memoriālā fonds)

8. Ligita Kovtuna, Atbalsts “Kultūrvestursikās informācijas veidošanai laikrakstā “Laiks”.
Piešķirts $3,600 (Kultūras Fonds)

9. Zigurds Sviķis, Kārļa Goppera fonda pamarku kataloga izdošana.
Piešķirts $1,750 (Sūnas memoriālā fonds)