ALA Kultūras fonda 2016. gada atbalstītie projekti

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā pateicos organizācijam, draudzēm un ikvienam ziedotājam par devīgo finansiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda 2016. gada darbam – paldies! Pateicoties jūsu labestībai varam atbalstīt latviešu kultūras vērtību kopšanu un saglabāšanu ASV un Latvijā. 2016. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra $23 000.- četrpadsmit kvalitātīviem un daudzpusīgiem projektiem, vienai radošajām stipendijai un vienam mūzikas pirmatskaņojumam. Zemāk iespējams iepazīties ar Kultūras fonda atbalstītajiem projektiem.

ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis/-e, ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa/-as vietnieki, kas šogad ir Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga Ejups un ALAs KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa.

ALAs Kultūras fonds 2016. gadā finansējumu piešķīra sekojošām iecerēm:

Radošās stipendijas un skaņdarba pirmatskaņošanas atbalsta piešķiršana no komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda.

 1. Radošā stipendija piešķirta komponistei Lolitai Ritmanei ar radošo grupu Andru Staško, Artūru Rūsi un uzveduma “Te nu mēs esam” radošo mūzikas ansambli “Te nu mēs esam” mūzikas komponēšanai un mūzikas aranžējuma veidošanai mūzikālajam uzvedumam “Te nu mēs esam” ($2 500.- no komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 2. Atbalsts piešķirts Pētera Vaska kompozīcijas angļu ragam ar orķestri pirmatskaņojumam Ņujorkā, Čelsijas Simfoniskā (Chelsea Symphony) orķestra izpildījumā 2017. gada 28. janvārī. Solists Jason Smaller ($500.- no komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
 3. “Neesam aizbēguši”. Grāmata – dokumentālu stāstu krājums par ASV dzīvojošiem latviešiem un viņu ieguldījumu mūsdienu Latvijā (plānots izdot 2017. g. rudenī).
  Iesniedz: Tatjana Žagare – Vītiņa ($2 000.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
 4. “Te nu mēs esam”. Multimediju dziesmu spēle, uzvedums.
  Iesniedz: Lolita Ritmanis ($2000.-, atbalstot 2017. g. viesizrādes).
 5. Grāmatas “Kazimirs Vilnis” izdošana (plānots izdot 2017. g. rudenī).
  Iesniedz: Jānis Elksnis ($1 000.-).
 6. Atbalsts avīzes „Mazpulks“ izdošanai (3- 4 numuri 2017. gadā). Iesniedz: Agr. Arvīds Bļodnieks ($700.-).
 7. Pētījuma “Rietumu austrumos: Baltijas valstis no stratēģijas viedokļa” (virsraksts var tikt mainīts) izdošana latviešu valodā (plānots izdot 2017.g. vasarā). Iesniedz: Dr. Lūkass Milevskis ($1 100.-).
 8. Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) pētniecības centra izveide, Cēsīs, Latvijā. (PLMC ir PLMS filiāle organizacija – Latvijas nodibinājums, Latvijā.)
  Iesniedz: Lelde Kalmīte. ($1 200.- plauktu iegādei jaunizveidotajai bibliotēkai, mākslas darbu arhīvam).
 9. Dokumentālas filma “Kokle” uzņemšanai (filmu plānots pabeigt 2017. g. pavasarī).
  Iesniedz: Egija Hartmane-Salem ($2 000.-).
 10. Monumentāla instalācija Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā (LNB) “Simts raksti” (plānots īstenot 2017. g. pavasarī). Iesniedz: Rita Grendze ($2 300.-).
 11. Stāstu sega Latvijai”, segas izveide par godu Latvijas simtgadei no ārpus Latvijas dzīvojošu latviešu darinātiem auduma gabaliņiem (pirmais darba posms 2016.-2017. gadā). Iesniedz: Aija Abene, LaPa muzejs ($1 400.-).
 12. Dokumentālas filma “Atmiņas par Eslingenu” uzņemšana (filmu plānots pabeigt 2018. g. pavasarī). Iesniedz: nodibin. „Sibīrijas bērni“, vad., Dzintra Geka ($1 400.-).
 13. “Trimdadimd.com” vietnes attīstība (plānots īstenot 2017. gadā). Iesniedz: Māra Pelēcis ($1 500.-).
 14. Dabā Būvē Dabā Vieno: Ojārs Feldbergs un Laura Feldberga – kultūras apmaiņas brauciens (plānots 2017. gadā). Iesniedz: Tamie Ringler, Anita Strautmane ($1 200.-).
 15. “Lodziņš uz Latviju”. Īsfilmas tīmeklī – reportāžas jauniešiem par aktuāliem tematiem vai Latvijas kultūrvēsturiskajām vietām (2017. g. pavasarī). Iesniedz: Ilze Jēgere un Jānis Labucs ($1 400.-).
 16. Daugavpils Universitātes Jauniešu interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem (HAJ) studiju programmas „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei“ 2016./2017.gada apmācības nodrošināšana. Iesniedz: Dr. Maija Burima. ($800.-)

ALAs Kultūras fonda 2017. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā: www.alausa.org un veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2017. gada 31. jūlijam.

Sanita Šūmane
ALAs Kultūras fonda vadītāja