1.  Arhiteksti – Izstādes “Roma un skolotāja, Astra Zariņa” eksponēšana Rīgā.
Piešķirts: 1,500 (Kultūra Fonds)

2. Kristīne Kleina, Grupas “Carnival Youth” albuma ieraksts.
Piešķirts $1,000 (Kultūras fonds)

3. Guna Zučika, Grupas “Tautumeitas” jaunā albuma ierksts.
Piešķirts: $1,000 (Kultūras Fonds)

4.  Ilona Ozoliņa-Čiu – Daiļliteratūras darba radīšana un izdošana
Piešķirts: $1,500 ( E. Sūna fonds)

5. Robert Fleitz – “Klusā balss” / “the Silent Voice”
Piešķirts: $1,900 (A. Okolo-Kulaka fonds)

6. Ligita Kovtuna, Grāmata Zaiga Ķipere “ Kundziņš no Kundziņiem”.
Piešķirts $1,300 ( Kultūras fonds)

7. Ilze Būmane – Grāmata “Piebaldzēns ar pasaules apvārsni”.
Piešķirts: $1000 (E. Sūna fonds)

8. Žils Deless Vēlīņš – Vienā Balsī, intervijas You Tube kanālā, otrā sezona
Piešķirts: $1,800 (M. Miezītis fonds)

9. Linda Krūkle – Romāns “Zeme, kas dzied. 1873.gads” angļu valodā
Piešķirts: $2,650 (Kultūras Fonds)