ALA Kultūras fonda 2020. gada atbalstītie projekti

 1. Dzintra Erliha, CD “Ēnu spēles upē” – latviešu komponistu kamermūzika flautai, čellam un klavierēm.
  Trimdas latviešu mūziķu skaņdarbi atskaņos Le Trio Ambre: flautiste Ilona Meija, čellists Ivars Bezprozvanovs un pianiste Dzintra Erliha.
  (Piešķirts $2000.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
 2. Vaira Dundure, “Aleksandrs Čaks – audioieraksti vietnē audio-gramata.lv”.
  Mājaslapā ievietos īsu A.Čaka dzīves un daiļrades apskatu un 5 stāstu audioierakstus: “Krēsls”, “Spēle ar dzīvību”, “Ziemassvētku kaujā”, “Kļavas lapa”, “Mana mīlestība”.
  (Piešķirts $830.- no Kultūras fonda)
 3. Marianna Auliciema, Dokumentālās filmas “Valiant!” pabeigšana.
  Ārpus Latvijas dzimušās un augušās latviešu jauniešu paaudzes mēģinājumus uzturēt dzīvu ideju par Latvijas neatkarības atjaunošanu caur vienas automašīnas stāstu.
  (Piešķirts $3500.- no Kultūras fonda)
 4. Rudolfs Dainis Šmits, Rīgas Projekts (The Riga Project), grāmatas tulkojums, iespiešana un publicēšana.
  (Piešķirts $3000.- no Kultūras fonda)
 5. Māra Linde, Projekts “Trimdas kokle”, Informācijas apkopojums un digitalizēšana par kokli trimdā un īsas koklēšanas video pamācības latviešu un angļu valodā.
  (Piešķirts $3000.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
 6. Ligita Kovtuna, sastādītājs Māris Brancis “Trimdas arhīvu mājupceļš” laikrakstā “Laiks” publicēto rakstu apkopojums brošūrā.
  (Piešķirts $1400.- no Sūnas piemiņas fonda)
 7. Ligita Kovtuna, Atbalsts “Kultūrvēsturiskās informācijas veidošanai laikrakstā “Laiks”. (Piešķirts $3250.- no Kultūras fonda)
 8. Artis Sīmanis, Latviešu mūzikas ieraksts un tvarta (CD) “Sirds Dziļumā” izdošana. (Piešķirts $2160.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)