Vēstures saglabāšana

Padomi vēstures saglabāšanai

Jūs varat palīdzēt saglabāt latviešu materiālo kultūru ASV. Daudzu Amerikas latviešu īpašumā ir tādi priekšmeti, kuru saglabāšanu publiskās krātuvēs veicina ALA, bet diemžēl daudz priekšmetu mums pazūd, kad to īpašnieki, kam nav mantinieku, aiziet mūžībā. Ja Jums ir zināmi latviski priekšmeti, kuriem draud pazušana, lūdzu, kontaktējieties ar ALA.

Drīzumā papildināsim šo lapu ar plašāku informāciju par sekojošiem tematiem:

  • Ceļvedis darbā ar muzejiskām vērtībām: Latviešu materiālās kultūras krātuves ASV un Trimdas kolekcijas Latvijas valsts muzejos 2013 (DOC, 0.25 MB)
  • Prezentācija: “Neizmet trimdas vēsturi”
  • Ko darīt ar grāmatām un periodikas izdevumiem?
  • Ko darīt ar sabiedrisko darbinieku un organizāciju arhīviem?
  • Ko darīt ar vēsturiskām fotogrāfijām?
  • Ko darīt ar materiālās kultūras liecībām?
  • Kuras institūcijas ir ieinteresētas pieņemt trimdas latviešu materiālus?
  • Meklējam trimdas latviešu autorus un viņu pēctečus