Jūs varat palīdzēt saglabāt latviešu materiālo kultūru ASV.

Daudzu Amerikas latviešu īpašumā ir tādi priekšmeti, kuru saglabāšanu publiskās krātuvēs veicina ALA, bet diemžēl daudz priekšmetu mums pazūd, kad to īpašnieki, kam nav mantinieku, aiziet mūžībā. Ja Jums ir zināmi latviski priekšmeti, kuriem draud pazušana, lūdzu, kontaktējieties ar ALA.

Pieejama informāciju par sekojošiem tematiem: