Latvija 100 gados

16. augusts, 2022

Video “Latvija 100 gados”

Reizē informātīvs un noskaņu bagāts, 48 minūšu gaŗais video ieraksts atspoguļo Latvijas vēsturi bijušo trimdinieku redzējumā.

Programmā:

  • raits stāstījums par Latvijas valsts un latviešu tautas likteņgaitām no 1918. gada līdz mūsu dienām
  • sešu vēsturisko notikumu liecinieku personīgās atmiņas (visi no Vašingtonas D.C. apkārtnes)
  • plašs vēsturisko foto attēlu klāsts
  • mūzikas izvilkumi

Ieraksts izteiksmīgi papildinās jebkuŗu ar Latvijas vēsturi saistītu sarīkojumu. Tāpat, tas izmantojams latviešu jauniešu saietos, kā arī latviešu skolās kā mācību līdzeklis vecākajām klasēm.

Programmu Latvija simt gados var baudīt jebkuŗš, kam sirdij tuva Latvija.

Radošā grupa Vašingtonas pievārtē programmu veidoja kā dāvanu latviešu sabiedrībai.


Projektu atbalstīja: