Vecākiem

ALA Izglītības nozare rūpējas par latvisko izglītību ASV. Izglītības nozare atbalsta ASV latviešu skolu darbu, sadarbojas ar Latvijas valdības iestādēm un ar latviskās izglītības darbiniekiem visā pasaulē.

Tāpat ALA piedāvā dažāda veida izglītojošos ceļojumus uz Latviju (Sveika, Latvija!, Heritage Latvia, Sveika dzimtene!, Pavadi vasaru Latvijā!)


Studentiem

Izglītības nozare atbalsta latviešu studentus, kas studē ASV universitātēs. ALA gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām.


Latviešu valodas un kultūras programmas studentiem un pieaugušajiem

Iespējas mācīties latviešu valodu pēc vidusskolas beigšanas.


Augstskolu programmas


Citi veidi, kā iesaistīties latviešu sabiedrībā ASV

Vietējās organizācijas

  1. Sazinieties ar savām vietējām latviešu organizācijām, piemēram draudzēm, biedrībām, apvienībām, latviešu skolām!
  2. Atbalstiet latviešu nometnes, strādājiet latviešu nometnēs, piemēram Katskiļos, Mežotnē, Gaŗezerā un citur!

Amerikas mēroga organizācijas