Izglītība

Vecākiem un studentiem

Vecākiem

ALA Izglītības nozare rūpējas par latvisko izglītību ASV. Izglītības nozare atbalsta ASV latviešu skolu darbu, sadarbojas ar Latvijas valdības iestādēm un ar latviskās izglītības darbiniekiem visā pasaulē.

Stipendijas latviešu vasaras vidusskolām

ALA atbalsta jauniešus, kas vēlas piedalīties Gaŗezera vasaras vidusskolā vai Kursas vasaras vidusskolā. Stipendiju laiku un pieteikšanās informāciju izsludina pāris mēnešus pirms nometnes.

Vasaras vidusskolas

Gaŗezera vasaras vidusskola un Kursas vasaras vidusskola pieņem lūgumus un izdala stipendiju naudas, ko Amerikas latviešu apvienība tām ziedo. Lūdzu sazinieties ar vidusskolu vadību par viņu stipendiju noteikumiem.


Studentiem

Izglītības nozare atbalsta latviešu studentus, kas studē ASV universitātēs. ALA gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām.

Stipendijas studijām Amerikas augstskolās

Students var saņemt ALA stipendiju ja:

 • students ir ALA biedrs; un,
 • students ir beidzis viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī, un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai.

Līdz 1. jūnijam kandidātiem pilnībā jaiesūta stipendiju komisijai:

 • stipendijas pieteikuma lapu,
 • divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību;
 • un augstskolas atzīmes (transcript).

Atgādinām, ka ir katra kandidāta atbildība gādāt, ka atsauksmju vēstuļu rakstītāji sagādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim tikai pilnībā iesniegtos pieteikumus! Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus.

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) Stipendiju fonda noteikumi paredz stipendiju lūgumus izskatīt un uz tiem atbildēt reizi gadā, jūnijā. Piešķirtās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un apliecinājums par studiju uzsākšanu. Pieteikšanās ir līdz 31. maijam izpildot formu: https://forms.gle/qTz5b29uXfj4hqZe7


ALA vasaras prakses programmas

ALA atbalsta jauniešus, kas vēlas iegūt pieredzi strādājot Latvijā, vai ar Latviju saistītās organizācijās un iestādēs ASV. Šeit atrodama informācija par ALA prakses programmām.

Stipendijas latviešu jaunatnes semināriem un nometnēm

ALA atbalsta jauniešus, kas papildina savu latvisko izglītību pēc vidusskolas beigšanas. Mudinām jauniešus piedalīties semināros un nometnēs!

Izglītības nozare piedāvā stipendijas ASV dzīvojošiem jauniešiem 2022. gadā rīkotajiem 2×2 semināriem ASV un Īrijā. Informācija par 2×2: 2x2pasaule.lv.

2×2 semināri ir jauniešiem no 18-30 gadu vecumam ar mērķi apzināt un stiprināt latviesko identitāti, gūt jaunas zināšanas un veidot savstarpējas draudzības saites ar latviešu jauniešiem visā pasaulē.

Pieteikšanās ALA stipendijām 2×2 semināram ASV ir līdz 21. maijam, vai semināram Īrijā līdz 15. jūlijam izpildot formu: https://forms.gle/CPAcaokZiLvAPGEPA

Latviešu valodas un kultūras programmas studentiem un pieaugušiem

Iespējas mācīties latviešu valodu pēc vidusskolas beigšanas.

Citi veidi, kā iesaistīties latviešu sabiedrībā ASV

Vietējās organizācijas

 1. Sazinieties ar savām vietējām latviešu organizācijām, piemēram draudzēm, biedrībām, apvienībām, latviešu skolām!
 2. Atbalstiet latviešu nometnes, strādājiet latviešu nometnēs, piemēram Katskiļos, Mežotnē, Gaŗezerā un citur!

Amerikas mēroga organizācijas

 1. ALJA — Amerikas latviešu jaunatnes apvienība darbojas latviešu jaunatnes labā.
 2. ALA Sporta nozare rīko jauniešu sporta sacensības.
 3. JBANC — The Joint Baltic American National Committee — sadarbojas ar ASV valdību, lai strādātu visu trīs Baltijas valstu labā.
 4. AABS — The Association for the Advancement of Baltic Studies — atbalsta zinātniskus pētījumus par Baltijas valstīm.
 5. LF – Latviešu Fonds – atbalsta aktuālus latviešu kultūras pasākumus visā pasaulē.