ALA atbalsta studentus, kas vēlas mācīties ASV universitātē vai koledžā.

Students var saņemt ALA stipendiju ja:

  • students ir ALA biedrs; un,
  • students ir beidzis viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī, un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai.

Līdz 25. maijam kandidātiem pilnībā jaiesūta stipendiju komisijai:

  • stipendijas pieteikuma lapu,
  • atsauksmes vēstuli no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību;
  • un augstskolas atzīmes (transcript).

Atgādinām, ka ir katra kandidāta atbildība gādāt, ka atsauksmju vēstuļu rakstītāji sagādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim tikai pilnībā iesniegtos pieteikumus! Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus.

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) Stipendiju fonda noteikumi paredz stipendiju lūgumus izskatīt un uz tiem atbildēt reizi gadā, jūnijā. Piešķirtās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un apliecinājums par studiju uzsākšanu. Pieteikšanās ir līdz 25. maijam izpildot formu: https://forms.gle/9zic9QEfFPC4FF268