Izglītība

Latviešu skolas un nometnes ASV

Latviešu skolas

Bostonas latviešu skola
Latvian Lutheran Church of Boston
58 Irving St.
Brookline, MA 02445
United States

Kontaktpersona: Agnese Linarte, pārzine
E-pasts: blsparzinis@gmail.com

Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola
Zion Latvian Ev.-Lutheran Church
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634-1499
United States
Mājas lapa: www.kblskola.org
Facebook: Krišjāņa Barona latviešu skola

Kontaktpersonas: Rasma Kraule, skolas pārzine
Dženija Hounihan un Svens Kīns, vecāku padomes priekšsēži
E-pasts: kblskola@gmail.com

Čikāgas Stariņš
Chicago Latvian Preschool
4555 Church St. Suite 100
Skokie, IL 60076.
United States
Mājas lapa: www.starins.org

Kontaktpersona: Andārte Streipa-Phillips, direktore
E-pasts: director@starins.org

Denveras latviešu skola Saule
10705 West Virginia Ave.,
Lakewood, CO 80226

Kontaktpersona: Maija Dzelde, pārzine
maija.dzelde@gmail.com

Filadelfijas latviešu skola
Latvian Evangelical Lutheran
Church of St. John
301 N. Newtown Street Road
Newtown Square, PA 19073-2002
United States
Mājas lapa: www.latvianluthchurchphila.org

Kontaktpersona: Silvija Mežgaile, koordinātore
E-pasts: roosters4@comcast.net

Gaŗezera vasaras vidusskola
Latvian Center Gaŗezers
57732 Lone Tree Road
Three Rivers, MI 49093-9549
United States
Mājas lapa: www.garezers.org

Kontaktpersona: Sandra Kronīte-Sīpola, direktore
E-pasts: sksipols@gmail.com

Indianapoles latviešu skola
Latvian Community Center
1008 W. 64th St.
Indianapolis, IN 46260
United States
Mājas lapa: www.indylv.com

Kalamazū latviešu skola
Kalamazoo Latvian Hall
100 Cherry Hill Drive
Kalamazoo, MI 49006
United States

Klīvlandes Apvienotās ev.-lut. draudzes skola
United Latvian Ev. Lutheran Church of Cleveland
1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107-2405
United States
Facebook: Klīvlandes latviešu draudzes skola

Kontaktpersonas: Zanda Zilaote un Karīna Foltzer, pārzines
E-pasts: klivdraudzesskola@gmail.com

Losandželosas latviešu skola
Latvian Community Center
1955 Riverside Drive
Los Angeles, CA 90039
United States

Kontaktpersonas: Sanita Šūmane-Karami, Inese Sviķkalne, pārzines
E-pasts: latviesuskolala@gmail.com

Milvoku Plkv. O. Kalpaka latviešu skola
(pašreiz neaktīva)
Latvian Ev.-Lutheran Church
1853 N. 75th St.
Milwaukee, WI 53213
United States

Mineapoles un St. Paulas latviešu skola
Latvian Lutheran Church of
Minneapolis and St. Paul
3152 17th Ave. S.
Minneapolis, MN 55407-4622
United States
Facebook: latviesi Minesotā

Kontaktpersona: Indra Halvorsone, pārzine
E-pasts: ikulite@yahoo.com

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņudžersijas latviešu skola
1 E Broad Street.
Westfield, NJ 07090
United States
Mājas lapa: www.njskola.org
Facebook: Ņudžersijas latviešu pamatskola

Kontaktpersonas: Līvija Medne, Māra Lazda, pārzines
E-pasts: livijamedne@gmail.com, milazda@gmail.com

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru pamatskola
New York Latvian Ev.-Lutheran Church
254 Valentine Lane
Yonkers, NY 10705
United States
Facebook: NY Latvian School

Kontaktpersona: Līga Balode, pārzine
E-pasts: info@nylatvianschool.org

Oregonas latviešu skola
Portlandes latviešu centrs
5500 SW Dosch Rd.
Portland, OR 97239
United States
Facebook: Oregon Latvian school

Kontaktpersona: Ieva Dexter, pārzine
E-pasts: ieva@ievaworks.com

Rietumkrasta vasaras vidusskola “Kursa”
Rietumkrasta latviešu izglītības centrs
3381 W. Dayton Airport Road
Shelton, WA 98584
United States
www.kursa.org

Kontaktpersona: Māra Pelēce, direktore
E-pasts: mara.pelecis@kursa.org

Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skola
1900 Westfall Rd.
Rochester, NY 14658
United States

Kontaktpersona: Kristīne Vega
E-pasts: kripix@yahoo.com

San Diego latviešu skola
165 W. La Cienega Rd.
San Marcos, CA 92069
United States
Facebook: SanDiego Latvian

Kontaktpersona: Sandra Gotlaufa-Orozko, pārzine
E-pasts: gotlaufa@gmail.com

Sietlas latviešu ev. lut. draudzes
latviešu skola
11710 3rd Ave. N.E.
Seattle, WA 98125
United States
Facebook: Seattle Latvian School

Kontaktpersonas: Marisa Graudiņa,
Ēriks Šmidchens, pārziņi
Sonja Olson Feuerborn, administratore
E-pasts: seattlelatvianschool@gmail.com

Vašingtonas DC draudzes pamatskola
Latvian Ev.-Lutheran Church of
Washington, D.C.
400 Hurley Ave.
Rockville, MD 20850
United States
Mājas lapa: www.dcdraudze.org

Kontaktpersona: Daina Block, pārzine
E-pasts: blockdaina@gmail.com

Ziemeļkalifornijas latviešu skola
Latvian Ev.-Lutheran Church of
Northern California
425 Hoffman Ave.
San Francisco, CA 94114
United States
Mājas lapa: zklb.wordpress.com/zk-latviesu-skola/

Kontaktpersona: Una Veilande
E-pasts: una.veilande@gmail.com

Latviešu vasaras nometnes

Bērnu nometne “Mežotne”
3381 W Dayton Airport Rd,
Shelton, WA 98584
United States
Mājas lapa: mezotne.rklic.org

Kontaktpersonas: Marisa Graudiņš
un Jenny Roberts
E-pasts: jennyandra@hotmail.com

Gaŗezera bērnu nometne
Latvian Center Gaŗezers
57732 Lone Tree Road
Three Rivers, MI 49093-9549
United States
Mājas lapa: www.garezers.org

Gaŗezera sagatavošanas skola
Latvian Center Gaŗezers
57732 Lone Tree Road
Three Rivers, MI 49093-9549
United States
Mājas lapa: www.garezers.org

Katskiļu bērnu nometne un “Heritage” bērnu nometne
59 Latvian Church Camp Rd
Elka Park, NY 12427
United States
Mājas lapa: www.nydraudze.org/bernu-nometne un www.katskilunometne.org

Augstskolu programmas