Pārstāvam latviešu organizācijas ASV

Latviešu biedrības, sabiedriskie centri, draudzes, skolas un politiskās organizācijas.