ALA atbalsta jauniešus, kas vēlas piedalīties Gaŗezera vasaras vidusskolā vai Kursas vasaras vidusskolā.

Stipendiju laiku un pieteikšanās informāciju izsludina pāris mēnešus pirms nometnes.

Vasaras vidusskolas

Gaŗezera vasaras vidusskola un Kursas vasaras vidusskola pieņem lūgumus un izdala stipendiju naudas, ko Amerikas latviešu apvienība tām ziedo. Lūdzu sazinieties ar vidusskolu vadību par viņu stipendiju noteikumiem.