Mēs un Latvija

Izglītojošo ceļojumu programmas

Kopš 1997. g., ALA ir rīkojusi izglītojošus ceļojumus latviešu izcelsmes jauniešiem uz Latviju ar mērķi piedāvāt piedzīvojumu kas dos vēlēšanos uzturēt un tālāk veidot savu latvisko identitāti, lietot un uzlabot savu latviešu valodu, stiprināt savas saites ar latviešu sabiedrību, kā arī veidot un uzturēt kontaktus ar Latviju. ALA apzinās, ka ne visiem jauniešiem ir vienlīdzīgs latviešu valodas līmenis un ir izveidojusi divus līdzvērtīgus ceļojumus.

“Sveika, Latvija!” ceļojumā visiem dalībniekiem ir jāsaprot latviešu sarunas valodu un jāspēj izteikties latviešu valodā ikdienas sarunas līmenī. Ceļojuma valoda – savā starpā, kā arī ar visiem kurus satiek – ir latviešu valoda.

“Heritage Latvia” ceļojumam nav prasību latviešu valodas saprašanā un runas valodā. Ceļojuma valoda ir angļu, lai atvieglinātu piedalīšanos tiem jauniešiem kuri neprot jeb kuri jūtās neērti ar latviešu valodu kā sarunas valodu.

SIRSNĪGI LŪDZAM VECĀKIEM RŪPIGI IZVĒRTĒT, KUŖŠ CEĻOJUMS IR PIEMĒROTĀKS JŪSU JAUNIETIM.

Pieteikšanās 2023. gada ceļojumiem ir atvērta! Lūdzam pieteikties līdz 28. februārim.

 


Sveika, Latvija!

“Sveika, Latvija!” no 11. – 22. jūnijam
“Sveika, Latvija!” no 13. – 24. augustam

Izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas runā latviski.

Piedāvājam iespēju apceļot Latviju, iepazīties gan ar vienaudžiem Latvijā, gan ar grupas dalībniekiem – latviešu izcelsmes jauniešiem no ASV, Kanādas, Austrālijas un Latvijas; baudīt bagātu programmu ar daudz interesantām un interaktīvām nodarbībām.

Ceļojuma saruna valoda ir tikai latviski, lūdzam pieteikties jaunieši, kuri saprot un kas var ērti runāt un izteikties latviešu valodā.

2023.g. Dalības maksa ASV dalībniekiem:
$4,200.00 – lidojums un programmas izmaksa,
$3,200.00 – lidojums un programmas izmaksa, ja tiek piešķirta pilna stipendija*,
$3,200.00 – programmas izmaksa bez stipendijas un bez lidojuma,
$2,200.00 – programmas izmaksa, ja tiek piešķirta pilna stipendija, un bez lidojuma.

*ALA piedāvā dalībniekiem no ASV stipendiju proporcionāli latviešu skolas apmeklētiem gadiem. Maksimāli $1,000.00 (pirmskola, bērndārzs, 1. – 8. klase). Skat. Dalībnieku pieņemšanas vadlīnijas)

2023.g. Dalības maksa Kanādas un Austrālijas dalībniekiem:
$3,200.00 – programmas izmaksa. Dalībnieki paši kārto un sedz lidojumus turp/atpakaļ uz Rīgu.

Iemaksa jānosūta līdz 28. februārim: $500.00

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās veidlapa
Dalībnieku pieņemšanas vadlīnijas
Ceļojuma vadlīnijas
Terms and Conditions


Heritage Latvia

“Heritage Latvia” no 12. – 23. jūlijam

Izglītojošs ceļojums latviešu izcelsmes jauniešiem no 13 – 16 g.v., kuriem nav ērti runāt un saprast latviešu valodu, jeb kuri neprot runāt latviski.

Piedāvājam iespēju apceļot Latviju, iepazīties ar saviem vienaudžiem, baudīt bagātīgu programmu ar daudziem interaktīviem pasākumiem. Programma vienlīdzīga Sveika, Latvija! programmai, bet izstrādāta jauniešiem, kuri baudītu piedzīvojumu ar mazāku uzsvaru uz latviešu valodu.

2023.g. Dalības maksa ASV dalībniekiem:
$4,200.00 – lidojums un programmas izmaksa,
$3,200.00 – lidojums un programmas izmaksa, ja tiek piešķirta pilna stipendija*,
$3,200.00 – programmas izmaksa bez stipendijas un bez lidojuma,
$2,200.00 – programmas izmaksa, ja tiek piešķirta pilna stipendija, un bez lidojuma.

*ALA piedāvā dalībniekiem no ASV stipendiju proporcionāli latviešu skolas apmeklētiem gadiem. Maksimāli $1,000.00 (pirmskola, bērndārzs, 1. – 8. klase). Skat. Dalībnieku pieņemšanas vadlīnijas)

2023.g. Dalības maksa Kanādas un Austrālijas dalībniekiem:
$3,200.00 – programmas izmaksa. Dalībnieki paši kārto un sedz lidojumus turp/atpakaļ uz Rīgu.

Iemaksa jānosūta līdz 28. februārim: $500.00

 

Pieteikšanās veidlapa
Ceļojuma vadlīnijas
Terms and Conditions


Sveika, Dzimtene! / Hello, Latvia!

10 dienu ceļojums iecerēts starp 10. – 21. jūlijam. Datumus noskaidrosim starp dalībniekiem.

Dalības maksa: $3,000.00

Iemaksa jānosūta līdz 28. februārim: $500.00

Izglītojošs ceļojums angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi no dalībnieku valodas spējām) pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem fantastiska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot visus Latviju apgabalus; vai iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju.

“Sveika, dzimtene!” dalības maksa neieskaita lidojumus un dalībnieki paši kārto lidojumus.

Pieteikšanās veidlapa
Terms and Conditions


Tuvākai informācijai sakarā ar visiem ALA izglītojošajiem ceļojumiem, lūdzu, sazināties ar Līgu Ejupi: programs@alausa.org


Maksājums par dalību ceļojumā
Dalībnieka vārds(Required)
Ceļojums(Required)
Ievadiet summu, kādu vēlaties maksāt.
"Billing" adrese(Required)

Biedru maksas