Mēs un Latvija

Izglītojošie ceļojumi uz Latviju 2020. gadā

Pieteikšanās uz 2020. gada ceļojumiem līdz 15. februārim!


Sveika, Latvija!

Izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas absolvējuši latviešu skolu vai kas runā latviski. Ceļojumā piedāvājam iespēju apceļot visus Latvijas apgabalus; iepazīties gan ar vienaudžiem Latvijā, gan ar grupas dalībniekiem – latviešu izcelsmes jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas; baudīt bagātu programmu ar daudz interesantām atrakcijām un interaktīvām nodarbībām. (Dalības maksa – $2390 / Iemaksa – $590)

ALA 2020. g. vasarā plāno divus ,,Sveika, Latvija!” ceļojumus:

  • 2020.g. 9. – 23. jūnijs (izlido no Čikāgas)
  • 2020.g. 11. – 25. augusts (izlido no JFK)

Pieteikšanās veidlapa


Heritage Latvia

Izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 – 16 g.v. Programma pielīdzināma ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. (Dalības maksa – $3390 / Iemaksa – $590)

  • 2020.g. 7./8. – 21./22. jūlijs (izlidošanas pilsēta TBD)

Pieteikšanās veidlapa


Sveika, Dzimtene! / Hello, Latvia!

Izglītojošs ceļojums angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi no dalībnieku valodas spējām) pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem fantastiska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot visus Latviju apgabalus; vai iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju. (Dalības maksa – TBD / Iemaksa – $530)

  • 2020.g. vasarā (lidojums NAV ieskaitīts) – šovasar īsāks, 10 dienu ceļojums

Tuvākai informācijai sakarā ar visiem ALAs ceļojumiem, lūdzu, sazināties ar Marisu Gudro:
Tel: (301) 340-8719
E-pasts: alaprojects@alausa.org