Mēs un Latvija

Izglītojošie ceļojumi uz Latviju 2020. gadā

Visi 2020. gada izglītojošie ceļojumi ir atcelti.


Sveika, Latvija!

Izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas absolvējuši latviešu skolu vai kas runā latviski. Ceļojumā piedāvājam iespēju apceļot visus Latvijas apgabalus; iepazīties gan ar vienaudžiem Latvijā, gan ar grupas dalībniekiem – latviešu izcelsmes jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas; baudīt bagātu programmu ar daudz interesantām atrakcijām un interaktīvām nodarbībām. (Dalības maksa – $2390 / Iemaksa – $590)

ALA parasti plāno divus ,,Sveika, Latvija!” ceļojumus katru vasaru.

 


Heritage Latvia

Izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 – 16 g.v. Programma pielīdzināma ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. (Dalības maksa – $3390 / Iemaksa – $590)

 


Sveika, Dzimtene! / Hello, Latvia!

Izglītojošs ceļojums angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi no dalībnieku valodas spējām) pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem fantastiska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot visus Latviju apgabalus; vai iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju. (Dalības maksa – $2130 / Iemaksa – $530)

 


Tuvākai informācijai sakarā ar visiem ALAs ceļojumiem, lūdzu, sazināties ar Marisu Gudro:
Tel: (301) 340-8719
E-pasts: projects@alausa.org