Mēs un Latvija

Izglītojošie ceļojumi uz Latviju 2019. gadā

Pieteikšanās termiņš uz 2019. ceļojumiem ir pagājis. 2020. gada ceļojumiem varēs pieteikties sākot ar 2019. gada decembri.


Sveika, Latvija!

Izglītojošs ceļojums latviešu valodā jauniešiem no 13 – 15 g.v., kas absolvējuši latviešu skolu vai kas runā latviski. Ceļojumā piedāvājam iespēju apceļot visus Latvijas apgabalus; iepazīties gan ar vienaudžiem Latvijā, gan ar grupas dalībniekiem – latviešu izcelsmes jauniešiem no ASV, Kanādas un Austrālijas; baudīt bagātu programmu ar daudz interesantām atrakcijām un interaktīvām nodarbībām. (Dalības maksa – $2190 / Iemaksa – $590)

ALA 2019. g. vasarā plāno divus ,,Sveika, Latvija!” ceļojumus:

  • 2019.g. 6. – 20. jūnijs (izlido no Čikāgas)
  • 2019.g. 9. – 23. augusts (izlido no JFK)

Heritage Latvia

Izglītojošs ceļojums angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 – 16 g.v. Programma pielīdzināma ,,Sveika, Latvija!” programmai latviešu valodā. (Dalības maksa – $3190 / Iemaksa – $590)

  • 2019.g. 13./14. – 27./28. jūlijs (izlidošanas pilsēta TBD)

Sveika, Dzimtene! / Hello, Latvia!

Izglītojošs ceļojums angļu un/vai latviešu valodā (atkarīgi no dalībnieku valodas spējām) pieaugušajiem un ģimenēm. Dalībniekiem fantastiska iespēja vairāk iedziļināties senču kultūrā un vēsturē, kā arī baudīt mūsdienu Latviju; pirmo reizi apceļot visus Latviju apgabalus; vai iepazīstināt draugus un dzīvesbiedrus ar Latviju. (Dalības maksa – $2530 / Iemaksa – $530)

  • 2019.g. 17. – 30. augusts (lidojums NAV ieskaitīts)

Tuvākai informācijai sakarā ar visiem ALAs ceļojumiem, lūdzu, sazināties ar Marisu Gudro:
Tel: (301) 340-8719
E-pasts: alaprojects@alausa.org