2012. gada ALA Izglītības nozares mācību programma

Šajā lapā ir atrodama informācija par ALA Izglītības nozares mācību programmu.