Mācību materiāli “Roku rokā Latvijā”

Grāmata ir domāta jaunākiem pamatskolas vecuma bērniem, kas mācās lasīt un rakstīt. Nodarbībās ir lasīšanas uzdevumi, kam saskaņoti rakstīšanas vingrinājumi, kā arī gramatikas pamati. Viela sakārtota pa tematiem.
Autore: Una Auziņa. PBLA izdevums.