Piedāvājam resursus skolu pārziņiem un vecāku padomēm

Izglītības nozare atbalsta Amerikas latviešu skolu pārziņu darbu izplatot informāciju, koordinējot valodas līmeņu pārbaudījumus un rīkojot konkursus un konferences.