Bērniem un jauniešiem

ALA Izglītības nozare specializējas apmācībām bērniem un jauniešiem, kas prot latviešu valodu. Katra latviešu skola ASV ir izvēlējusies savu ceļu mācot bērniem, kas valodu neprot. Ieteicams sazināties ar savu vietējo skolu, lai iegūtu informāciju par programmām, ko tā piedāvā.

Šeit atrodama informācija par Latviešu valodas aģentūras tālmācības nodarbībām “Classflow”


Pieaugušajiem

ALA Izglītības nozare iesaka pieaugušajiem, kas vēlas mācīties latviski, sazināties ar kādu no sekojošām organizācijām:

Daži pieejami materiāli pašmācībai: