ALA savu nosprausto mērķu īstenošanā cieši sadarbojas ar vairākām institūcijām un organizācijām.

Lai koordinētu sadarbību ar citām latviešu organizāciju apvienībām pasaulē, ALA aktīvi darbojas 1956. gadā ALAs līdzdibinātajā Pasaules Brīvo latviešu apvienībā, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem vēsturiski bija cīņa par latviešu tautas atbrīvošanu un Latvijas valsts un neatkarības atjaunošanu, kultūras saglabāšana un jaunrade, kā arī palīdzība Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas rezultātā pasaulē izkaisītiem latviešiem. Šobrīd PBLA kā ārzemju latviešu centrālo organizāciju augstākā pārstāvība ar mērķi apvienot latviešus darbā par Latvijas brīvību un valsts neatkarību, veicināt organizētas latviešu kopienas uzturēšanu ārzemēs un sekmēt latviešu tautas vienotību pasaulē.

Lai stiprinātu baltiešu balsi ASV varas gaiteņos, ALA ciešā sadarbībā ar igauņu un lietuviešu centrālajām organizācijām ASV aktīvi līdzdarbojas Apvienotajā baltiešu komitejā (Joint Baltic American National Committee), kas tika izveidota 1961. gadā ar galveno uzdevumu darboties pie ASV valdības un likumdošanas iestādēm, aizstāvot padomju apspiesto un nelikumīgi okupēto valstu pašnoteikšanās tiesības un atgādinot pasaulei par baltiešu likteni.

Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ALA ir izveidojusies cieša sadarbība ar Latvijas vēstniecību ASV visdažādākajās jomās – gan Latvijas ārpolitikā un iekšpolitikā, gan kultūras, izglītības un ekonomiskās sadarbības veicināšanas jomā.Vidus un Austrumeiropas Koalīcija (Central and East European Coalition – CEEC) ir kļuvusi par spēcīgu ieroci ASV latviešu interešu aizstāvēšanā ASV likumdošanas un valdības aprindās. Koalīcija apvieno 13 ASV dzīvojošo Vidus un Austrumeiropas tautību pārstāvjus no 18 dažādām organizācijām. Latviešus CEEC pārstāv ALA.