ALA valde saskaņā ar ALAs gadskārtējā kongresā pieņemtajām rezolūcijām un nospraustajām vadlīnijām, kā arī reaģējot uz dažādām norisēm ASV, Latvijas un starptautiskā politikā, īsteno dažādas aktivitātes nosprausto mērķu īstenošanai.

Kā piemēri minami, vēstuļu rakstīšanas akcijas, vizītes pie ASV kongresmeņiem, līdzdalība demonstrācijās u. tml., par ko plašāka informācija ir atrodama aktualitāšu sadaļā.

Šobrīd ALAs paspārnē ir izveidota ALAs izveidotajai polītisko aktīvistu kopa jeb “Call to Action Unit”, kurai ir aicināts pievienoties ikviens Amerikas latvietis, kam rūp Latvijas drošība.