ALA Izglītības nozare ir izveidojusi valodas līmeņu pārbaudījumus pamatskolas un viduskolas vecuma berniem.

Pārbaudījumus izkārto vietējās latviešu skolas, kas rezultātus izmanto savām iekšējām vajadzībām un nav izmantojami ieskaitēm Amerikas skolās. Pārbaudījumi notiek tikai zināmos gada laikos.

Skolas, kas vēlas likt ALA valodas līmeņu pārbaudījumus lūgti sazināties ar Izglītības nozares vadītāju, Elisu Freimani, education@alausa.org.

Valsts valodas prasmes pārbaudījumus kārto Latvijas valdības iestāde VISC. Tie notiek visos gada laikos Latvijā, un zināmās reizēs ārpus Latvijas. Informācija par Valsts valodas prasmes pārbaudījumiem atrodama https://visc.gov.lv/valval/info.shtml.