Kandidātu pieteikšana Atzinības rakstiem

31. jūlijs, 2023

Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā. Kandidātus šiem rakstiem var ieteikt organizāciju apvienības, organizācijas, ALA valde un arī atsevišķas personas. ALAs valde izvērtē ieteikumus septembra sēdē, un raksti tradicionāli tiek pasniegti 18. novembŗa sarīkojumos, saņēmēja vārdu iepriekš neizpaužot.

Šogad pieteikumus jānosūta līdz 8. septembrim.