Kultūra

Atzinības rakstu saņēmēji

Akmentiņš, Osvalds – 1986
Abuls, Miķelis – 2016
Abuls, Tija – 2016
Aivara, Nora – 2014
Aivars, Pēteris – 2014
Akselis, Arnis – 2002
Alberiņa, Elvīra – 2012
Alksne Phillips, Dr. Zaiga – 2003
Aļļe, Sarma – 2003
Alunāns, Aleksandrs – 1991
Alversone, Ieva – 2018
Aperāne, Dace – 2016
Aperāns, Jānis – 1996
Apinis, Jānis – 2017
Apinis, Ināra – 2012
Apsītis, Jānis – 2007
Apsītis, Džems – 2007
Āriņai, Vija – 2011
Asarīte, Maiga – 2006
Asone, Iveta – 2007
Atslēga, Austra – 2003
Atvars, Valdis – 2009
Augstums, Aldis – 2018
Augusts, Juris – 2015
Austrums, Jānis – 2007
Austrums, Bernards – 1990
Auzenbergs, Edvīns – 2007
Auziņa, Biruta – 2005
Avens, Kārlis – 1996
Baidiņa, Ilze – 2011
Baidiņš, Andrejs – 2014
Bāliņš, Īvars – 2016
Balode, Nora – 2009
Balode, Gaida – 2006
Balode, Māra – 2011
Balodis, Arnolds – 1991
Balodis, Valdis – 2018
Bataraga, Anita – 2015
Baumane, Maija – 2009
Baumanis, Vilnis – 2006
Bebris, Jānis – 2016
Bedrītis, Edgars – 2014
Beiniķe, Ilze – 2013
Beiniķis, Vilmārs – 2013
Beitlere, Ināra – 2016
Beķere, Ruta – 1999
Beldavs, Vitauts – 2016
Beņislavsks, Viktors – 2006
Berga, Lilita – 2001
Bergmanis, Gvido – 2000
Bergmanis, Māris – 2012
Berkholtz, Nikolajs – 2014
Berkolda, Andra – 2006
Berkolds, Pauls – 2015
Bērkulis, Tālivaldis – 1990
Bērtīsa, Māra – 1997
Bērziņa, Inese – 2016
Bērziņa, Māra – 2013
Bērziņš, Vilnis – 2002
Bērziņš, Andris – 2008
Bērziņš, Gunārs – 2007
Bērziņš, Dr. Tālivaldis – 2000
Bilsēna, Maija – 2011
Bilsēns, Gunārs – 2011
Bīns, Rasma – 2015
Birnbaums, Vilnis – 1992
Birznieks, Jānis – 2012
Bite, Dagnija – 2016
Blaumanis, Gunārs – 2006
Blija, Anita – 2006
Blija, Jānis – 2006
Blitte, Daina – 2014
Block, Daina – 2008
Bļodnieks, Arvīds – 2014
Blumbergs, Pēteris – 2013
Bolšteina, Vilma – 1997
Bolšteins, Arvīds – 1991
Brandte, Milda – 2003
Brende, Dzidra – 2012
Breņķe, Sandra – 2013
Breņķis, Grunvaldis – 2013
Briede, Elga – 1998
Briede, Līga – 2004
Briede, Vilma – 1999
Briedis, Aleksandrs – 1998
Briģe, Janīna – 2014
Brigmane, Grietiņa – 1993
Brigmanis, Edmunds – 1993
Brože, Andrejs – 2001
Brože, Aina – 2003
Brugmane, Aija – 1998
Brūniņš Grand, Rūta – 2014
Brusubārdis II, Ernests – 2012
Brusubārdis III, Ernests – 2012
Būdenieks, Edvīns – 2002
Buks, Ivars – 2007
Buks, Māra – 2013
Būmanis, Osvalds – 2011
Butners, Ēvalds – 2009
Cakare, Marta – 2001
Cakars, Oļģerts – 2005
Caune, Aina – 2010
Caune, Marģers – 1992
Caunīte, Baiba – 2012
Celcherts, Andris – 2011
Celma Evans, Aija – 2015
Cepure-Zemmele, Maija – 2009
Ceriņa, Nora – 2010
Ceriņa, Aīda – 2015
Cers, Aristīds – 2009
Cielēns, Herberts – 2002
Čikāgas latviešu radio raidījumu komiteja – 2002
Čikāgas piecīši – 2011
Circenis, Edvīns – 2002
Copeland, Dace – 1992
Dambergs, Ilmārs – 2011
Dance, Gundega – 2017
Daņilovs, Oskars – 2005
Dārziņa, Anna – 1991
Dauka, Milda – 2008
Daukše, Ieva – 2002
Daukšs, Kārlis – 2002
Daukste, Anna – 2000
Daukste-Strautniece, Monika – 1997
Dauksts, Dons – 2000
Dāvidsone, Sarmīte – 2010
Dāvis, Ingrīda – 2007
Dāvis, Juris – 2018
Dāvis, Ausma – 2018
D’Carlo, Ilona – 2015
Deksnis, Artūrs – 2001
Dērmanis, Paulis – 2012
Dickson, Guna – 2013
Didrichsone, Velta – 2010
Dimants, Jānis – 1999
Dimza, Žanis – 1990
Dindone, Liene – 2015
Dižgalvis, Ilgvars – 2005
Dombrovska, Skaidrīte – 2016
Drande, Zelma – 1998
Drone, Rita – 1992
Dubinska, Solveiga – 2014
Dukāts, Tālivaldis – 2001
Dulbe, Ilga – 2009
Duļevskis, Staņislavs – 2006
Dumpe, Baiba – 2005
Dzirne, Aleksandrs – 1991 / 1996
Džonsone, Ieva – 1998
Eglīte, Mirdza – 2010
Eglītis, Andrejs – 2010
Eglītis, Laimons – 2001
Eichmanis, Jānis – 2003
Ekševica, Emīlija – 2006
Elferts, Edgars – 2002
Elksnis, Auseklis – 1996
Elstiņš, Emīls – 1996
Ērglis, Jānis – 2015
Erkmane, Dzintra – 2016
Erkmanis, Ilmārs – 1997
Erkmanis, Edvīns – 2016
Everss, Herberts – 2001
Felkers, Marija – 2016
Franklins, Māc. Roberts – 2011
Freiberga, Zigrīda – 2014
Freimane, Elisa – 2002
Freivalde, Inga – 2010
Freivalds, Jānis – 1999
Gabliks, Indulis – 2000
Gailītis, Ādolfs – 1991
Galēja-Dravniece, Aina – 1999
Galeniece, Valija – 2008
Galiņš, Ivars – 2007
Galviņa, Ingūna – 2005
Garais, Valija – 2010
Garūta, Dace – 2011
Gedrovics, Jānis – 2007
Ģībiete, Skaidrīte – 2003
Ģiga, Dr. Jānis – 1998
Ģiga, Kristīne – 2006
Ģiga, Gunta – 2011
Ģiga, Miķelis – 2005
Ģiga, Ausma – 1999
Ģiga, Visvaris – 1999
Gonzalez, Raymond – 2015
Graudiņa, Anna – 2000
Graudiņa, Inese – 2015
Grauss, Ārija – 2015
Grava, Rita – 2006
Grava, Dr. Artūrs – 2003
Grava, Alfreds – 2005
Grāvīte, Inta – 2009
Grendze, Maija – 1996
Grigalinovičs Leja, Jānis – 2014
Griķis, Olga – 2012
Grimma-Štrauss, Milda – 2012
Grinberga, Valda – 2017
Grinberga, Īna – 2010
Grīnbergs, Kārlis – 2006
Grīnbergs, Uģis – 2001
Grīnvalde, Ruta – 2002
Grīnvalds, Māc. Vitauts – 2013
Grīnvalds, Ulvis – 2008
Grīsle, Anna – 2003
Grīsle, Dzintra – 2007
Grīsle, Gunta – 2013
Grīslis, Andrejs – 2013
Grīviņa, Anita – 2003
Grotāne, Ilze – 2004
Grots, Andrejs – 1990
Gudrā, Ilma Zeltīte – 2003
Gudrā, Marisa – 2017
Gudrais, Leons – 2012
Gulbe, Helga – 2006
Gulbe, Dace – 1992
Gulbis, Valdis – 2005
Halversone, Indra – 2018
Hartwell, Ieva – 2011
Hāzners, Vitauts – 2011
Hildebrants, Mārtiņš – 1986
Hill, Ēriks – 1992
Hincenbergs, Andris – 2013
Hinkle, Maija – 2004
Hofmane, Helēne – 2006
Hofmanis, Aleksandrs R. – 1998
Humeyumptewa, Aleksis – 2002
Humeyumptewa, Ināra – 2014
Iesalniece, Astra – 2009
Iesalnieks, Miervaldis Laimons – 2012
Ieviņs, Ēriks – 2006
Ikstruma, Maija – 2011
Ikstrums, Imants – 2011
Indriksons, Kārlis – 2014
Inveisa, Terēze – 2011
Irbe, Edīte – 2006
Jākobsons, Gunārs – 2006
Jankavs, Rūdolfs – 2003
Jankovska, Ilga – 2006
Janševics, Miervaldis – 2002
Jansone, Astrīda – 2002
Jansone, Dr. Vilma – 2003
Jansone, Ingrīda – 2009
Jansone, Mudīte – 2014
Jansone, Olga – 1998
Jansone, Hermīne – 1990
Jansons, Maksis – 2006
Jansons, Andrejs – 2006
Jātnieks, Ģirts – 2003
Jaundāldere, Benita – 1986
Jaundāldere, Šarlīne – 2014
Jaundālders, Jānis – 2014
Jēkabsone, Līga – 2001
Jēkabsons, Ilgvars – 2001
Jēkabsons, Jānis – 2011
Jergensen, Rick – 2014
Jergensena, Raita – 2006
Jerumanis, Aivars – 2017
Jirgens, Zigfrīds – 1990 / 2002
Jodais, Valdis – 2010
Juberte, Anita – 2009
Jūgs, Maureen – 2018
Junkulis, Rūdolfs – 2001
Junkure, Zinaida – 2006
Jurēvica, Ingrīda – 1997
Jurevska, Jogita – 2007
Kahvužs, Jānis – 1993
Kajaks, Alfreds – 1997
Kākule, Vita – 1998
Kākulis, Uldis – 2008
Kākulis, Ēriks – 2012
Kalēja, Anna – 2006
Kalējs, Uldis – 2006
Kalējs, Kārlis – 2006
Kalmīte, Lelde – 2009
Kalmīte-Skujiņa, Guna – 2007
Kalnaraupa, Elmārs – 2007
Kalniņa, Ruta – 1998
Kalniņa, Astra – 2001
Kalniņa, Ilga – 2016
Kalniņa, Laila – 2014
Kalniņa, Aina – 2012
Kalninš, Kārlis – 1996
Kalniņš, Dzintars – 1986
Kalniņš, Imants – 1996
Kalniņš, Vilis – 2001
Kalniņš, Valdis – 2008
Kalniņš, Imants – 2009
Kalniņš, Paulis – 2015
Kalniņš, Ojārs – 1986
Kalnmals, Rūdolfs – 2003
Kalve, Sandra – 2018
Kampe, Kalvis – 2017
Kancāne, Ilze – 2014
Kancāns, Vaclavs – 2005
Kancs, Māris – 2016
Kancs, Gunārs – 2007
Kancs, Andrejs – 2014
Kārkle, Valdis – 2014
Kārkliņa, Rasma – 2006
Kārkliņa, Vija – 2007
Kārkliņš, Māris – 2016
Kārnītis, Jānis – 2004
Kaugars, Ģirts – 1997
Kaugure, Māra – 2005
Kaugure, Rita – 1999
Ķeņģis, Arnis – 2016
Keris, Valdis – 2009
Ķezbere, Dace – 2015
Ķilkuts, Kārlis – 1990
Ķīse, Ilona – 2008
Ķīsis, Andrejs – 2008
Kitnera, Hilda – 2012
Kļaviņa, Baiba – 2010
Kļaviņa-Barshney, Silvija – 2001
Kļaviņš, Magnus – 2010
Knecht, Dzidra – 2013
Knocha, Anita – 2009
Knochs, Samuels – 2009
Kontere, Kristīna – 2004
Kornets, Dzintra – 2017
Krāmēns, Jānis – 2010
Kraukle, Minna – 2001
Krauklis, Mirdza – 1997
Kreišmane, Biruta – 2003
Kreišmanis, Andrejs – 2003
Krēsliņa, Dagnija – 2013
Krēsliņš, Kaspars – 2009
Krēsliņš, Sr., Jānis – 2010
Krievāns, Ivars – 1991
Kronīte Sīpola, Sandra – 2008
Kronītis, Uldis – 2002
Krūmiņš, Laimonis – 2006
Krūmiņš, Ēriks – 1990
Krūmkalns, Ēriks – 1991
Kubuliņa, Vera – 1999
Kubuliņa, Rita – 1990
Kubuliņš, Oļģerts – 1990 / 2001
Kubuliņš, Vilnis – 2007
Kudiņa, Ilona – 2016
Kukainis, Vilmārs – 1999
Kupce, Rūta – 1999
Kurme, Irma – 2006
Lāce, Elza – 2003
Lācis, Kārlis – 1992
Ladusāns, Jānis – 1996
Lagzdiņa-Eidemane, Livija – 2004
Laimone, Velta – 2005
Laiviņa, Maija – 2005
Langmanis, Artūrs – 2006
Lapiņa, Zelma – 1990
Lapiņš, Aldis – 2012
Larsen, Ilze – 2018
Latviešu Kultūras dārzs – 2008
Lauris, Arvīds – 1991
Lazdiņa, Zenta – 1997
Lediņa, Ingrīda – 2013
Lediņš, Herberts – 2013
Legzdiņa, Hermīne – 2003
Legzdiņš, Alberts – 2000
Leja Grigalinoviča, Sarmīte – 2014
Lejiņa, Baiba – 2010
Lenša, Alise – 2001
Lēvenšteina, Ingrīda – 2013
Liepiņa, Baiba – 2009
Liepiņš, Ārijs – 2005
Liepiņš, Jānis – 2009
Liepkalns, Artūrs – 2000
Liepkalns, Jānis – 2005
Lilienšteins, Teodors – 1990 / 2006
Lince, Vija – 2004
Linde, Harijs – 1997
Linde, Ausma – 2002
Lipiņš, Pēteris – 2016
Līventāle, Austra – 2001
Liziņa, Astrīda – 2013
Lorence, Herta – 2012
Lucs, Jānis – 2018
Lucs, Daina – 2018
Lūsis, Geralds – 2011
Lūsis, Andris – 2010
Luss, Gunta – 2012
Maher, Marija Lidija – 2012
Mangule, Astra – 2002 / 2012
Mantenieks, Māris – 2003
Markovs, Atis – 2017
Martinsone, Rita – 2013
Mārtinsons, Dainis – 2011
Matsons, Līvija – 2015
Mattsons, Markus – 2008
Matule, Velta – 2006
Mažeika, Dace – 2018
Mažeiks, Jānis – 2018
Medne, Daina – 1989
Medne, Maija – 2007
Mednis, Mac. Jānis – 1998
Mednis, Sandra – 2012
Meļķis, Voldemārs – 1992
Melngailis, Nīls – 1986
Merza, Georgs – 2006
Mežgailis, Silvija – 2012
Mežmalis, Andrejs – 1989
Mežsēta, Rūta – 2017
Mežsēts, Aldonis – 2006
Michele, Gundega – 1993
Mičule, Nora – 2005
Mičuls, Ivars – 2005
Mieme, Ingrīda – 2000
Miķelsone, Irmgarde – 2006
Miķelsons, Vilis – 1993 / 1998 / 2002
Miķelsons, Valdis – 2009
Milevska, Sandra – 2015
Millere, Elissa – 2018
Minka, Ivars – 2005
Mintiks, Jānis – 1999
Moora, Āstra – 2005
Morusa Wiest, Inta – 2018
Muehlenbacha, Ilze – 2017
Muižnieks, Armīns – 2013
Mundeciems, Artūrs – 1990 / 2006
Murphy, Māra – 2009
Nagobads, Visvaldis – 2017
Nāriņš, Vilhelms – 1999
Nāriņš, Georgs – 2005
Nāruns, Ingus – 2003
Neparte, Ena – 2003
Neparts, Artūrs – 2003
Nepers, Vēstnieks Lerijs – 1998
Niedrītis, Dr. Ēriks – 2010
Nīgals, Uģis – 2009
Norāns, Anita – 2015
Noriņa, Ilona – 2012
Norvilis, Dr. Pēteris – 1998
Odeiko, Lidija – 1997
Oga, Aivars – 2005
Olinger, Baiba – 2018
Ore, Ruta – 2013
Ore, Vilnis – 2014
Orle, Juris – 2017
Osīte, Izabella – 2003
Osvalds, Aivars – 2015
Otto, Maigonis – 2003
Otto, Ingrīda – 2009
Ozers, Dainis – 2011
Ozola, Baiba – 2006
Ozoliņa, Anna – 2008
Ozoliņa, Anna – 2007
Ozols, Oskars – 2006
Ozols, Lia – 2003
Ozols, Elga – 2016
Ozols, Alberts – 2011
Ozols, Knuts –
Padega Zamura, Laura – 2014
Padegs, Andris – 1997
Pakule, Aija – 2003
Pamovskis, Aina – 2017
Papēde, Vēra – 1998
Paudrupe, Mirdza – 2002
Pavlovska, Dace – 1993
Pavlovskis, Valdis – 2005
Pelds, Māc. Aivars – 1998
Pelēķe-Kristofere, Vaira – 2013
Pelše, Aija – 2012
Pētersone, Lidija – 2003
Pētersone, Skaidrīte – 1999
Pētersone, Mētra – 2007
Pētersons, Selga – 2013
Pētersons, Andris – 2010
Petraška, Leonija – 2007
Petrovska, Zaiga – 2009
Petrovskis, Ivars – 2004
Pirktiņa, Ausma – 2000
Platace, Dzintra – 1997
Platace, Ina – 1997
Pļavnieks, Egons – 2011
Plēsums, Juris – 2014
Pluksis, Jānis – 1991
Polāne, Elza – 2004
Pole, Hedviga – 1990 / 1996
Pole, Hedviga – 2002
Pone, Elga – 1997
Pone, Aldona – 2010
Pone, Zinta – 2014
Pool, Anna – 2012
Postma, Via – 2009
Pradenas, Valentina – 2000
Prātiņa, Anda – 2015
Prauliņa, Rūta – 1992
Priedīte, Īna – 1999
Priedīte, Nonita – 2005
Priedītis, Elmārs – 1999
Priedītis, Andris – 1992
Priedkalne-Zirne, Ruta – 2006
Prīlaps, Dzintra – 2010
Prosser, Louise – 1986
Prūsis, Raimunds – 1997
Pružinska, Dzintra – 2016
Puķīte, Benita – 2006
Pūliņa, Aina – 2004
Pūpols, Viktors – 2012
Purēns, Alfrēds – 2007
Puriņa, Rūta – 2006
Pūtelis, Mārtiņš – 2015
Putene, Kristīna – 2014
Raidonis, Alberts – 1998
Raistere, Inese – 2009
Raisters, Ēriks – 2009
Ramane, Velta – 2015
Ramane, Vita – 2000
Ramāns, Aivars Uldis – 2010
Ramrath, Astrīda – 2005
Raņķis, Gunārs – 2004
Ratermane, Maruta – 2017
Ratermanis, Dr. Leonīds – 2017
Raucepa, Vallija – 2009
Raudseps, Juris – 2016
Reine, Ināra – 1992
Reineks, Zigurds – 2005
Reineks, Vita – 2006
Reineks, Ēriks – 2007
Reins, Alfons – 1990
Reinvalds, Osvalds – 2003
Rēķe, Regīna – 1990
Rence, Linda – 2018
Resne, Ilze – 2006
Resnis, Jānis – 2006
Reveliņa, Astra – 2001
Richters, Jānis – 2001
Rīders, Zigurds – 2015
Riekstiņa, Maija – 2003
Riekstiņš, Jānis M. – 2009
Riekstiņš, Jūlijs – 1998
Rieksts, Pēteris – 1999
Rikāns, Jānis – 2017
Rīsberga, Gaida – 1996
Rītere, Māra – 2016
Ritmane, Lolitai – 2017
Ritmane Jameson, Brigita – 1989 / 2008
Ritmanis, Andris – 1989 / 1992
Robiņa, Laila – 1998
Robiņš, Dr. Jānis – 1990 / 1997
Rode, Jānis – 1999
Rogainis, Jānis – 2014
Rokpelne-Mičule, Laura – 2009
Rolle, Anita – 2003
Rollis, Richards – 1999
Rone, Elga – 2010
Ronis, Aivars – 1990
Roze, Ilona – 2001
Rozenberga, Aina – 2011
Rozentāle, Dr. Gunta – 2009
Rubene, Ilga – 2008
Rubenis, Mārtiņš – 2012
Rubenis, Artūrs – 1998 / 2001
Rudmanis, Voldemārs – 2008
Rudzīte, Irenei – 2017
Rudzīte Pinne, Baiba – 2017
Rudzītis, Dainis – 1990
Rumaks, Leons – 1986
Rumberga, Jūlija – 1998
Rumpētere, Hilda – 2008
Rumpētere, Dzintra – 2002
Runka, Andris – 1997
Runka, Ilze – 2018
Ruperte, Dr. Līga – 2000
Ruperts, Dr. Arnolds – 1999
Rūtenberga, Silvija – 1997
Rutks, Vilis – 2003
Saliņš, Māc. Laris – 2014
Salmiņš, Artis – 2016
Salna, Kārlis – 1997
Sālzemniece, Lūcija – 2007
Sams, Inta – 2016
Samts, Ādolfs – 2012
Sandere, Aina – 1991
Sarmīte-Rudzīte, Ildze – 2009
Saukants, Harijs – 2012
Savele, Ausma – 2014
Savelis, Aivars – 2007
Schwartz, Dr. Ilze – 2018
Schwartz, Dr. Richard – 2018
Sēja, Uldis – 1997
Sēja, Dr. Rita – 2018
Sermoliņa, Ilze – 2004
Sermoliņš, Māris – 2004
Seske, Ruta – 2006
Sietlas Tautas deju kopa „Trejdeksnītis” – 2002
Sildegs, Arnolds – 2001
Siliņa, Vera – 2013
Siliņa, Rasma – 2000
Siliņa, Brigita – 2017
Siliņš, Laimons – 2006
Sīmane, Ināra – 2018
Simsons, Zelma – 2006
Simsons, Aldis – 2007
Sināte, Rasma – 2001
Sīpols, Fricis – 2001
Sīpols, Irēne – 2001
Skārbardis, Jānis – 2011
Skare, Krisīte – 2015
Šķiņķe, Inta – 2014
Šķiņķe, Maija – 2014
Šķinķis, Jānis – 2014
Skostiņš, Olģerts – 2011
Skrastiņš, Hugo – 1999
Skrupšķele, Māra – 2003
Skujiņš, Jānis – 2007
Šmidchens, Uldis – 2006
Šmidchens, Prof. Guntis – 2014
Šmits, Nora – 2014
Špacs, Valdis – 2012
Spārniņš, Andrejs – 1999
Spolītis, Kārlis – 2008
Spožais, Laimonis – 1991
Sproģeris, Voldemārs – 2004
Sproģis, Kārlis – 1997
Sproģis, Laimonis – 2004
Sprūds, Biruta – 2013
Sprūds, Andris – 2013
Spuntelis, Valfrīds – 2000
Šrāders, Guntis – 2000
Šrāders, Inta – 2003
Stāka, Sigrīda – 2008
Staklis, Inta – 2014
Stāks, Jānis – 2016
Staško, Dagnija – 1993
Štolcere, Skaidrīte – 2007
Straumane, Sarma – 2011
Strautkalna, Rasma – 2018
Strautniece, Dagnija – 2004
Strautnieks, Gundars – 1990 / 2005
Stravinska, Ingrīda – 2000
Streips, Eižens – 2004
Strēlnieks, Vilnis – 2016
Strēlnieks, Marija – 2012
Strole, Viviana – 2003
Strolis, Rolands – 2003
Students, Jānis – 2002
Stumbre, Maija – 2011
Šturma, Eleonora – 2010
Šubiņš, Uģis – 2017
Sudmalis, Laimons – 2015
Šulcs, Velta – 2007
Šulcs, Ārija – 1998
Šulcs, Jānis – 1998
Švalbe, Aldis – 2016
Švalbe, Laila – 2013
Švalbe, Verners – 2001
Sventecka, Marija – 2008
Sventeckis, Jānis – 1990
Sventeckis, Konstantīns – 1998
Sviķis, Vairis – 2006
Sviķis, Biruta – 2007
Tālberga, Aina – 2000
Tālberga-Gonzalez, Dr. Līga – 2001
Tālmane, Edīte – 2004
Tarbunas, Vitālijs – 2008
Tarbunas, Lidija – 2009
Taube, Jānis – 2005
Taube, Dace – 2006
Tautas deju grupa “Virpulītis” – 2015
Tērauda, Anita – 2003
Tetere, Dziesma – 2017
Thomas, Aina – 2000
Timrots, Viesturs – 1986
Tomko, Laura – 2008
Trapāns, Jānis – 2017
Treiberga, Biruta – 2003
Treibergs, Uldis – 2003
Treija, Linda – 2006
Treize, Artūrs – 1998
Trubačs, Jānis – 1990
Tupesis, Māra – 2013
Tupuriņa, Daila – 2003
Ūdenāns, Alfrēds – 2001
Ūdris, Andris – 2010
Upelniece-Kate, Dr. Lauma – 1998
Upens, Ivars – 2012
Uskura, Aina – 2018
Valainis, Juris – 2002
Vallena, Dagmāra – 2008
Valters, Indulis – 2006
Valts, Brigita – 2008
Vanuška, Irēna – 2008
Vārpa, Māra – 2006
Vārsberga Pāža, Māc. Anita – 2008
Vasks, Jānis – 2006
Vatvars, Artūrs – 2000
Veckaktiņš, Kārlis – 2003
Veidiņš, Juris – 2005
Veldre, Monika – 2016
Veldre, Dave – 2016
Veldre Kalve, Inta – 2012
Venta, Aina – 2012
Vesmane Felzenberga, Iveta – 2018
Vēverbrants, Dr. Egīls – 1993
Vijuma, Aija – 2017
Vikmane, Aija – 2008
Vikmanis, Vilis – 2014
Vīksne, Leons – 2002
Vīksne, Dr. Vilnis – 2009
Vilciņa, Ausma – 1999
Vilciņa, Māra – 2008
Vilciņa, Ilona – 2018
Vilciņš, Jānis – 2014
Vilde, Jūlijs – 2012
Vilemsons, Ārijs – 2005
Vilks, Zaiga – 2017
Visockis, Marija – 2016
Vītoliņa, Ērika – 2005
Vītols, Jānis – 2009
Vizulis, Velta – 2013
Wood, Elita – 2013
Wurstnere, Vija – 1990 / 1997
XI Dziesmu svētku ASV Rīcības komiteja Čikāgā – 2002
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības komiteja – 2018
Zadiņa, Velta – 2016
Zadvinskis, Dr. Zigfrīds – 1992 / 1998
Zadvinskis, Paulīne – 2007
Zaeska, Maija – 2005
Zalāne, Hedija – 2000
Zalgaucka, Elma – 1996
Zālīte, Vineta – 2011
Zālītis, Mārtiņš – 2011
Zālmanis, Dace – 2015
Zāmurs, Kārlis – 2005
Zāmurs, Kārlis – 2014
Zandbergs, Aivars – 2011
Zariņa, Zinta – 2013
Zariņa Thrasher, Antra – 2007
Zariņš, Māc. R. Richards – 1998
Zebauers, Valdis – 2017
Zēberga-Ulme, Velta – 1996
Zeidenbergs, Ģirts – 1993
Zeltiņa, Vija – 2009
Zeltiņa, Dace – 2011
Zeltiņš, Pauls – 2006
Zeltiņš, Jānis – 2008
Zeltiņš, Aivars – 2008
Zemesarāja, Valda – 2004
Zemesarāja, Līga – 2007
Zemesarājs, Viktors – 1998
Zemzare, Astra – 1998
Zepa, Māra – 2016
Ziediņa, Karmena – 2006
Ziediņa, Astrid – 2015
Ziediņa, Māra – 2012
Ziediņš, Gunārs – 2012
Ziediņš, Andris – 2011
Žīgure, Māra – 2013
Zinbergs, Andrejs – 2005
Zoltnere-Dingley, Laima – 2005
Zoltners, Zigfrīds – 2015
Zommere, Biruta – 1996
Zommere, Andra – 1992
Zommers, Jānis – 2016
Zušēvica, Prāv. Lauma – 1998
Zušēvics, Ivars – 2008
Zvārgule, Andra – 2014