Eņģeļa sirds veiksmes stāsti: Deivids

15. marts, 2021

Enģeļa sirds veiksmes stāsti

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Deivids Reinieks mācās Īslīces pamatskolas 5. klasē. Viņa sekmes ir ļoti labas, puisim intersē daudzas lietas un augsta atbildības sajūta. Deivids ir vecākais trīs bērnu ģimenē. Ģimene ļoti rūpējas par savu bērnu izglītošanu un atbalsta bērnu intereses, bet laukos dzīvojošai trīs bērnu ģimenei rocība nav liela. Deivids jau no 1. klases ir ar panākumiem piedalījies daudzos konkursos. Viņš piedalās skolas sporta pulciņā,  no piecu gadu vecuma dejo tautisko deju kolektīvā. Brīvajā laikā ir liels grāmatu lasītājs un iesaistās Bērnu žūrijas darbā. Deividam labi padodas matemātika, un  viņa lielākā aizraušanās ir datori. Zēna sapnis ir piedalīties LABORATORIUM ZINĀTNES SKOLAS nodarbībās, kur māca ķīmiju, fiziku un elektroniku . Tas prasa līdzekļus, kurus ģimene nevar atļauties. Atbalstīsim Deividu, palīdzēsim viņam iesākt sasniegt viņa mērķi kļūt par labu datorspeciālistu.

Lai atbalstītu Enģeļa Sirds caur ALA “Labdarība Latvijā” programmu, aicinām apmeklēt programmas nodaļu ALA mājas lapā