Mēs un Latvija

Labdarība Latvijā

Mērķis: Latviešu tautas pastāvēšana un plaukšana Latvijā. Ieguldījums Latviešu tautas izdzīvošanai un izglītībai.

2020. gada decembrī ALA valde vienojās, ka nozares nosaukums Sadarbība ar latviju precīzi neatspoguļo tagadējo situāciju, jo ar Latviju sadarbojas visas apvienības nozares. Tika nolemts mainīt nozares nosaukumu. Turpmāk nozare sauksies “Labdarība Latvijā”.

Jau daudzus gadus stāvoklis ir kritisks – latviešu tauta Latvijā izmirst. Katru gadu vairāk latviešu nomirst nekā piedzimst. Daudz tautieši izbrauc meklēt laimi citā pasaules stūrī. Tas tā nedrīkst ilgstoši turpināties.


Sadarbība ar “Latvijas Bērnu fondu”

Jau kopš 1994. gada mēs gādājam kārtējus, divgadīgus pabalstus latviešu daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem – gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Šie pabalsti ir iespējami vienīgi pateicoties ASV latviešu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem speciāli šiem mērķiem. Pasākums saucas “Drošais tilts” – tas ir pārbaudīts un drošs “tilts” starp ziedotāju ASV un grūtdieņiem Latvijā. Mūsu ilggadējais starpnieks Latvijā ir Latvijas Bērnu fonds.


Stipendiju pasniegšanas pasākums 2019. g. 4. oktobrī, Rīgas Motoru muzejā.


Sadarbība ar biedrību “Eņģeļa sirds”

Kopš 2019. gada, sadarbojamies ar biedrību “Eņģeļa sirds”. Mūsu mērķi ir līdzīgi – rūpe par 2emestra tautas izdzīvošanu.

Eņģeļa Sirds biedrības misija ir veicināt bērnu un jauniešu izglītības līmeņa celšanu, izkopt un attīstīt bērnu talantus jau no mazotnes un motivēt mainīt dzīves uztveri mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm īpaši attālākos Latvijas reģionos.

Eņģeļa sirds projekti

  • Izglītojošās ekskursijas pa Latviju, apgūstot Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru.
  • Izglītojošie pārgājieni, lai uzlabojot bērnu un jauniešu fizisko stāvokli. Radīt vēlmi izzināt Latviju. Satikt amatniekus, iepazīt Latvijas dabas daudzveidību.
  • Motivējošo runu cikli Latvijas lauku skolās, piesaistot sabiedrībā cienītus un veiksmīgus uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un ražojošo nozaru pārstāvjus.
  • Stipendija skolu jauniešiem, katra 3emestral labākajiem skolniekiem.
  • Organizēt nometnes, kurās bērni iepazīst iespējamo nākotnes profesiju.
  • Individuāls atbalsts Latvijas bērniem. Izvērtējot bērnu talantu: piesaistīt profesionālus pedagogus/speciālistus, apmaksāt kursus/mācības, apmaksāt nometnes, apmaksāt privātskolotājus, nodrošināt turpmāko mācību iespēju un talantu izkopšanu.
  • Nodrošināt bērnus ar mācību procesā nepieciešamo: grāmatas, datori, skolēnu rakstāmgaldi u.c.

 


Biedrība “Eņģeļa sirds” galvenās vadītājas, Ieva Duļevska, Ginta Ose un Ivanda Bite.

Mēs palīdzam Latvijas maznodorošinātiem izkļūt no nolemtības apstākļiem, atbalstot viņus gan financiāli, gan ar papildus izglītību.


Sadarbība ar biedrību “Cerību centrs”

2021. gadā pieskaitījām biedrību “Cerību centrs” kā vēl vienu sadarbības partneri.

“Cerību centrs” ir Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas sieviešu nodibināta labdarības organizācija, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas ģimenēm, nepilnajām ģimenēm un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā. Biedrība „Cerību centrs” ir dibināts 2004. gadā. Centra misija ir rūpēties par sabiedrībā vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām – mātēm un bērniem, vientuļajiem vecākiem. Centrs dod pajumti, atbalstu un palīdzību vientuļajām māmiņām, grūtniecēm un viņu bērniem. Centra pamatuzdevums ir nodrošināt drošu vidi mātēm un bērniem, iespēju apgūt bērna aprūpes, audzināšanas prasmes, pilnveidot savas profesionālās zināšanas, apgūt dzīves prasmes, budžeta plānošanas prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes.


Atbalsti labdarību Latvijā

Šis neatliekamais darbs gaida arī TAVU līdzdalību. Lūdzu, atbalsti ar savu ziedojumu kādai ALA/LL programmai. Kopā, “Drošais tilts”, “Eņģeļa sirds” un “Cerību centrs” turpinās palīdzēt Latviešu tautai plaukt!

 

Ziedojiet “Labdarība Latvijā”

 

“Labdarība Latvijā” nozares vadītāja ir Diāna Kārkliņa.