Mēs un Latvija

Labdarība Latvijā

Mērķis: Latviešu tautas pastāvēšana un plaukšana Latvijā. Ieguldījums Latviešu tautas izdzīvošanai un izglītībai.

2020. gada decembrī ALA valde vienojās, ka nozares nosaukums Sadarbība ar latviju precīzi neatspoguļo tagadējo situāciju, jo ar Latviju sadarbojas visas apvienības nozares. Tika nolemts mainīt nozares nosaukumu. Turpmāk nozare sauksies “Labdarība Latvijā”.

Jau daudzus gadus stāvoklis ir kritisks – latviešu tauta Latvijā izmirst. Katru gadu vairāk latviešu nomirst nekā piedzimst. Daudz tautieši izbrauc meklēt laimi citā pasaules stūrī. Tas tā nedrīkst ilgstoši turpināties.


Sadarbība ar “Latvijas Bērnu fondu”

Jau kopš 1994. gada mēs gādājam kārtējus, divgadīgus pabalstus latviešu daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem – gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Šie pabalsti ir iespējami vienīgi pateicoties ASV latviešu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem speciāli šiem mērķiem. Pasākums saucas “Drošais tilts” – tas ir pārbaudīts un drošs “tilts” starp ziedotāju ASV un grūtdieņiem Latvijā. Mūsu ilggadējais starpnieks Latvijā ir Latvijas Bērnu fonds.


Stipendiju pasniegšanas pasākums 2019. g. 4. oktobrī, Rīgas Motoru muzejā.


Sadarbība ar biedrību “Eņģeļa sirds”

Kopš 2019. gada, sadarbojamies ar biedrību “Eņģeļa sirds”. Mūsu mērķi ir līdzīgi – rūpe par izglītību un Latviešu tautas dzīvā spēka attīstības veicināšanu.

Eņģeļa Sirds biedrības misija ir veicināt bērnu un jauniešu izglītības līmeņa celšanu, izkopt un attīstīt bērnu talantus jau no mazotnes un motivēt mainīt dzīves uztveri caur izglītojošiem pasākumiem.Biedrības mērķauditorija ir bērni un jaunieši no mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm attālākajos Latvijas lauku reģionos.

Eņģeļa sirds projekti

  • Projekts Spārno talantus – Individuāls atbalsts Latvijas jauniešiem nodrošinot mācību iespējas talanta izkopšanai. Izvērtējot bērnu talantu: apmaksāt kursus/nodarbības, apmaksāt nometnes, apmaksāt privātstundas, apmaksāt sporta inventāru un apģērbu.
  • Izglītojošie pārgājieni ar mērķi uzlabot bērnu un jauniešu fizisko stāvokli. Radīt vēlmi izzināt Latviju. Satikt amatniekus, iepazīt Latvijas dabas daudzveidību.
  • Izglītojošās ekskursijas pa Latviju, apgūstot Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru.
  • Izglītojošas nometnes
  • Motivējošo runu cikli Latvijas lauku skolās, piesaistot sabiedrībā cienītus un veiksmīgus uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un ražojošo nozaru pārstāvjus.
  • Stipendija skolu jauniešiem, katra semestra labākajiem skolniekiem.
  • Nodrošināt bērnus ar mācību procesā nepieciešamo: grāmatas, datori, skolēnu rakstāmgaldi u.c.

Mēs palīdzam bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm atbalstot viņus finansiāli, veicinot viņu izglītošanos un talantu izkopšanu.


Sadarbība ar biedrību “Cerību centrs”

2021. gadā pieskaitījām biedrību “Cerību centrs” kā vēl vienu sadarbības partneri.

“Cerību centrs” ir Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas sieviešu nodibināta labdarības organizācija, kuras mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas ģimenēm, nepilnajām ģimenēm un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijā. Biedrība „Cerību centrs” ir dibināts 2004. gadā. Centra misija ir rūpēties par sabiedrībā vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām – mātēm un bērniem, vientuļajiem vecākiem. Centrs dod pajumti, atbalstu un palīdzību vientuļajām māmiņām, grūtniecēm un viņu bērniem. Centra pamatuzdevums ir nodrošināt drošu vidi mātēm un bērniem, iespēju apgūt bērna aprūpes, audzināšanas prasmes, pilnveidot savas profesionālās zināšanas, apgūt dzīves prasmes, budžeta plānošanas prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes.


Atbalsti labdarību Latvijā

Šis neatliekamais darbs gaida arī TAVU līdzdalību. Lūdzu, atbalsti ar savu ziedojumu kādai ALA/LL programmai. Kopā, “Drošais tilts”, “Eņģeļa sirds” un “Cerību centrs” turpinās palīdzēt Latviešu tautai plaukt!

 

Ziedojiet “Labdarība Latvijā”

 

“Labdarība Latvijā” nozares vadītāja ir Diāna Kārkliņa.