Mēs un Latvija

Jau daudzus gadus stāvoklis ir kritisks – latviešu tauta Latvijā izmirst. Katru gadu vairāk latviešu nomirst nekā piedzimst. Tas tā nedrīkst ilgstoši turpināties. Tāpēc jau kopš 1994. gada mēs gādājam kārtējus, divgadīgus pabalstus latviešu daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un vecāku pamestiem bērniem – gan izdzīvošanai, gan izglītības gaitām. Šie pabalsti ir iespējami vienīgi pateicoties ASV latviešu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem speciāli šiem mērķiem. Pasākums saucas “Drošais tilts” – tas ir pārbaudīts un drošs “tilts” starp ziedotāju ASV un grūtdieņiem Latvijā. Mūsu ilggadējais starpnieks Latvijā ir Latvijas Bērnu fonds.

Šo gadu sākam sadarbību ar biedrību “EŅĢEĻA SIRDS”. Mūsu mērķi ir vienādi – rūpe par latviešu tautas izdzīvošanu.


Eņģeļa Sirds biedrības misija ir veicināt bērnu un jauniešu izglītības līmeņa celšanu, izkopt un attīstīt bērnu talantus jau no mazotnes un motivēt mainīt dzīves uztveri mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm īpaši attālākos Latvijas reģionos.  Kopā mēs palīdzam Latvijas maznodorošinātiem izkļūt no nolemtības situācijas, atbalstot viņus gan financiāli, gan ar papildus izglītību.

Eņģeļa sirds projekti

  • Izglītojošās ekskursijas pa Latviju, apgūstot Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru.
  • Izglītojošie pārgājieni, lai uzlabojot bērnu un jauniešu fizisko stāvokli. Radīt vēlmi izzināt Latviju. Satikt amatniekus, iepazīt Latvijas dabas daudzveidību.
  • Motivējošo runu cikli Latvijas lauku skolās, piesaistot sabiedrībā cienītus un veiksmīgus uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un ražojošo nozaru pārstāvjus.
  • Stipendija skolu jauniešiem, katra semestra labākajiem skolniekiem.
  • Organizēt nometnes, kurās bērni iepazīst iespējamo nākotnes profesiju.
  • Individuāls atbalsts Latvijas bērniem. Izvērtējot bērnu talantu: piesaistīt profesionālus pedagogus/speciālistus, apmaksāt kursus/mācības, apmaksāt nometnes, apmaksāt privātskolotājus, nodrošināt turpmāko mācību iespēju un talantu izkopšanu.
  • Nodrošināt bērnus ar mācību procesā nepieciešamo: grāmatas, datori, skolēnu rakstāmgaldi u.c.

Ikgadēja izglītojoša ekskursija. Viesojās Mucu muzejā, Valmierā, kurā saimnieks Jānis iepazīstināja bērnus ar mucinieka amatu un rādīja bērniem, kā darināt mucu.

Mēs palīdzam Latvijas maznodorošinātajiem izkļūt no nolemtības apstākļiem, atbalstot viņus gan financiāli, gan ar papildus izglītību.

Šis neatliekamais darbs gaida arī TAVU līdzdalību. Lūdzu, atbalsti ar savu ziedojumu kādai ALA “Labdarība Latvijā” programmai.

Kopā, “DROŠAIS TILTS” un biedrība “EŅĢEĻA SIRDS” varēs turpināt palīdzēt Latviešu tautai plaukt!

Vairāk informācija par biedrību Eņģeļa sirds.

Ziedojiet “Labdarība Latvijā” nozarei

“Labdarība Latvijā” nozares vadītāja ir Kaija Petrovska.