Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – topošās mediķes

22. marts, 2024

ALA Labdarība Latvijā nozare aicina atbalstīt topošās mediķes Līgu Atstupenu, Katrīnu Ozolu un Madaru Zadovsku

Labdarība Latvijā aktīvi atbalsta programmu “Spārno talantus”, kur tiek izvirzīts jaunieši no biedrības “Eņģeļa sirds” redzeslokā nonākušiem talantīgiem jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm Latvijā. Šīs ģimenes nespēj apmaksāt papildu izglītojošas nodarbības vai nometnes, kurās viņu atvase varētu izkopt un attīstīt kādu īpašu talantu.

Līga ir aktīva, gudra un apzinīga meitene ar mērķtiecīgu skatu nākotnē. Viņa mācās Pilsrundāles vidusskolas 11.klasē. Līgai ir augsti sasniegumi mācībās, kā arī viņa padziļināti apgūst nepieciešamos mācību priekšmetus, lai gūtu priekšzināšanas savā nākotnes profesijas jomā – medicīnā. Pēc vidusskolas Līga vēlas studēt Rīgas Stradiņa universitātē medicīnu, lai iegūtu ārsta grādu, un eventuāli kļūt par onkologu-ķīmijterapeitu. Šo virzienu izvēlējās, jo Latvijā un pasaulē ir liela onkoloģisko slimību statistika. Līga aktīvi iesaistās arī nevalstiskajā jauniešu organizācijā “Inicio”, kur viņa mācās pasākumu organizēšanu, kā arī publisko uzstāšanos, kas ir svarīgas prasmes dzīvē.

“Spārno Talantus!” dalībniece Katrīna ir ļoti apņēmīga meitene, un mācās Limbažu vidusskolas 9.klasē. Šobrīd meitenes prioritāte ir mācības, jo viņa aktīvi gatavojas iestājeksāmeniem Rīgas Klasiskajā vidusskolā, kas skolēniem piedāvā mācību programmu ar novirzi medicīnā. Katrīna pati stāsta, ka viņu ļoti interesē priekšmeti “anatomija” un “ievads medicīnā. Aizraušanās ar medicīnu aizsākās meitenes personīgās pieredzes dēļ. Katrīnai tika uzstādīta diagnoze – onkoloģiska saslimšana. Ilgstoši uzturoties slimnīcā un ārstējoties, Katrīna saprata, ka savu nākotni grib saistīt ar medicīnu.

Madara, kura mācās Druvas vidusskolas 11.klasē, ir ļoti aktīva un motivēta jauniete. “Madara ir vienmēr un visur, kur viņai ir jābūt.” Tā par Madaru saka klases biedri. Mācībās meitenei ir ļoti augsti sasniegumi – viņa piedalās dažādās olimpiādēs, kur gūst godalgotas vietas. Paralēli mācībām, Madara ir savas vidusskolas skolēnu prezidente. Viņa stāsta, ka vēlas pasauli padarīt labāku, ko viņa cer panākt, nākotnē kļūstot par ģimenes ārsti, lai palīdzētu cilvēkiem izveseļoties un justies laimīgākiem. Meitene plāno studēt RSU. Un ļoti vēlas piedalīties kursos, nometnēs un nodarbībās, kur varētu mācīties un pilnveidoties.

Visas topošās mediķes ir ļoti ieinteresētas apgūt arvien vairāk zināšanu un praktisku iemaņu, tāpēc meitenes ļoti vēlas piedalīties vienīgajā medicīnas nometnē, kas tiek rīkota Baltijas valstīs šogad – Big Brain Medicīnas nometne. Tā notiks augustā un  dalībnieki varēs iejusties mediķu lomā, veicot dažādas praktiskus uzdevumus, un iemācīsies ļoti daudz teorētisku zināšanu. Maksa par dalību vienai personai ir 548 EUR.

Lai atbalstītu šīs topošās mediķes, aicinām ziedot ALA Labdarība Latvijā projektam Spārno talantus, ar norādi “medicīnas nometne”.