Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – tehnoloģijas meistari

26. aprīlis, 2024

ALA aicina atbalstīt nākotnes tehnoloģijas meistarus Armandu Bērziņu un Deividu Reinieku

Labdarība Latvijā aktīvi atbalsta programmu “Spārno talantus”, kurā tiek izvirzīti jaunieši no biedrības “Eņģeļa sirds” redzeslokā nonākušiem talantīgiem jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm Latvijā. Šīs ģimenes nespēj apmaksāt papildu izglītojošas nodarbības vai nometnes, kurās viņu atvase varētu izkopt un attīstīt kādu īpašu talantu.

Armands Oskars Bērziņš ir ļoti apņēmīgs un atjautīgs jaunietis. Šobrīd viņš mācās Liepupes pamatskolas 5.klasē, kā arī paralēli mācībām, kurās sasniedz augstas sekmes, ir aizrāvies ar dažādām ar tehnoloģijām un zinātnēm saistītām aktivitātēm. Armands interesējas par pētniecību, eksperimentēšanu, tomēr visvairāk viņu aizrauj tieši programmēšana. Pašmācības ceļā viņš ir apguvis dažādus algoritmu principus un programmā “Scratch” veido spēles. Armands ir ļoti motivēts turpināt apgūt programmēšanu, un to vēlētos darīt jau ar profesionāļu atbalstu. Viņa nākotnes sapnis ir kļūt par zinošu un veiksmīgu programmētāju, lai veidotu dažādas aplikācijas un programmas.

Deivids Reinieks ir ļoti mērķtiecīgs 8.klases skolēns Īslīces pamatskolā. Viņš ir ārkārtīgi zinātkārs un apzinīgs – paralēli mācībām skolā, kur iegūst augstas sekmes, viņš izzina pasaules procesus Laboratorium Zinātnes skolā. Lai gan fizika un ķīmija viņu aizrauj, Deivida sapnis ir izveidot savu uzņēmumu, kas nodarbotos ar datorprogrammu un lietotņu programmēšanu. Lai šo sapni piepildītu, zināšanas matemātikā un datorikā ir svarīgas. Viena no Deivida īpašībām – uzņēmība – arī palīdzēs sekmēt panākumus.

Datorzinātnes un programmēšana ir ļoti nozīmīgas jomas, kas šobrīd un vēl ilgi būs aktuālas, kā arī darbinieki šajā jomā ir un turpinās būt ļoti pieprasīti. Tieši tādēļ aicinām atbalstīt Latvijas motivētos jauniešus, kas savu nākotnes profesiju vēlas saistīt tieši ar šīm jomām. Jūsu atbalsts gādās par iespēju Armandam un Deividam piedalīties nometnē HelloIT Camp 2024 jūnijā. Cena par dalību vienai personai ir 590 EUR. Lai atbalstītu šos topošos datorzinātniekus, aicinām ziedot ALA Labdarība Latvijā projektam Spārno talantus, ar norādi tehnoloģijas nometne.