Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Beāte

02. decembris, 2021

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Kaija Petrovska) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Beāte ir vidējā no trīs talantīgām māsām Rutkovsku ģimenē. Viņa mācās Malienas pamatskolas 8. klasē. Beāte ir viena no tiem skolēniem, kas veido skolas mugurkaulu. Viņa piedalījās divu projektu izstrādē, kur ar viņas iniciatīvu skolā tagad ir kāpšanas siena ārā pie skolas un pēdiņu trasīte skolas zālē, kur mazajiem sacensties veiklībā. Arī patlaban tiek realizēts projekts ar Beātes dalību, kura mērķis ir mazināt vīrusa radītās sekas skolēnu mentālajā veselībā -,,Labbūtības ceļakarte’’. Beāte dzied ansamblī “ Marmelādes’’ jau no 1. klases, dejo skolas deju kolektīvā un vada skolas pasākumus. Beātei ļoti patīk un padodas dziedāt gan ansamblī, gan solo, ko viņa dara ar lielu atbildības sajūtu. Meitenes dziedāšanas talanta izkopšanai būtu nepieciešamas individuālas dziedāšanas nodarbības ar dziedāšanas pedagogu un akustiskā ģitāra, jo meitene vēlas turpināt muzicēt. Beāte vēlas apgūt ģitārspēli, dziedāšanai piešķirot vēl citas nokrāsas. Šāds atbalsts kalpotu arī kā Beātes līdzšinējās aktivitātes novērtējums un atspaids kuplajai Rutkovsku ģimenei, kurai vissvarīgākā ir bērnu izglītošanās, intereses un aktivitātes. Ģimene būtu pateicīga par atbalstu viņas muzicēšanas talanta izkopšanai.

Pievienojieties mums, lai atbalstītu un spārnotu jaunos Latvijas talantus: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/