Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti – Agnese

19. maijs, 2023

ALA nozare Labdarība Latvijā (vadītāja Diāna Kārkliņa) turpina atbalstīt biedrību “Eņģeļa Sirds”, kuras misija ir finansiāli atbalstīt motivētus, talantīgus, centīgus bērnus un jauniešus no maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos. Biedrības mērķis ir pilnveidot šo bērnu zināšanas un attīstīt talantus.

Agnese Pauliņa – topošā vijolniece

Muzikālajai Agnesei Pauliņai ir trīspadsmit gadi un viņa mācās Krāslavas ģimnāzijas 7.klasē. Paralēli mācībām ģimnāzijā meitene cītīgi apmeklē mūzikas skolu un apgūst vijoļspēli jau kopš pirmās klases. Sākt savu mūzikas ceļu viņu iedvesmoja mamma, kura arī jaunībā bija muzikāla.  Agnese stāsta, ka šobrīd viņas lielākais iedvesmas un motivācijas avots ir viņas vijoļspēles skolotāja, kura ne tikai meitenei māca tehniku, bet arī mīlestību pret vijoli un mūziku. Šis atbalsts Agnesei ļauj noticēt saviem spēkiem un prasmēm, kas ir svarīgi, mācoties sarežģītus skaņdarbus.

Gandrīz visu savu brīvo laiku Agnese velta vijoļspēlei. Meitene stāsta, ka mūzika viņu nomierina un iedvesmo. Viņas acīs tas ir labākais veids, kā pavadīt laiku. Agnese regulāri piedalās dažādos konkursos, kuros pierāda savu talantu un apņēmību, un iegūst godalgotas vietas.

Meitenes nākotnes sapnis ir palīdzēt arī citiem bērniem iemīlēt vijoli, esot vijoļspēles skolotāja mūzikas skolā, kā arī spēlēt orķestrī, ar kuru varētu piedalīties starptautiskos konkursos un koncertēt visā pasaulē. Lai Agnese varētu sasniegt savus mērķus, viņai nepieciešams atbalsts vijoles iegādei. Šobrīd meitene apgūst vijoļspēli ar instrumentu, kas pieder mūzikas skolai, un tas meitenei būs jāatdod, kad absolvēs mūzikas skolas 9. klasi.  Biedrības “Eņgeļa Sirds” aicina atbalstīt Agneses Pauliņas izaugsmes ceļu mūzikā.

Ziedojot lūdzam norādīt, ziedojums Agnesei Pauliņai. Lai atbalstītu biedrību “Eņģeļa Sirds” izmantojot ALA “Labdarība Latvijā” programmu, aicinām apmeklēt programmas nodaļu ALA mājas lapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un-latvija/labdariba-latvija/.