Valdes sēde 2023. gada 24.-26. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj atbalstīt divus ārkārtējus, vienreizējus projektus, kas ir izturējuši ALA īpašo projektu procesu. ALA piešķirs $10,000 finansiālu atbalstu ALA pasākumam no ALA Special Projects fonda, lai ievadītu PLEIF konferenci 4. jūlijā Rīgā. ALA arī nosūtīs $6,300 Kursas nometnei no Freiberga fonda remonta vajadzībām.

ALA valde uzsver, ka šie projekti ir ar vienreizēju atbalstu, lai segtu īpašus izdevumus. Projekta pieteikumam ir jāatbilst ALA misijas un mērķu noteikumiem, veicinot latvietību Amerikas latviešu kopienās.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj izveidot nozares Labdarība Latvijā (LL) komisiju, lai izpalīdzētu Labdarība Latvijā nozares vadītājai izvērtēt sadarbības partnerus. Komisijā piedalīsies Diāna Kārkliņa, Elisa Freimane, Nora Steele, Inese Stravelli, un Andrejs Kancs.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj iekļaut Ronald McDonald House Charities Latvia kā sabiedrisko partneri.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj pieņemt proponēto budžetu 2024.g. rudens koncerta tūrei. ALA Kultūras nozare iesāks tūres plānošanu ar Jāni Šipkēvicu. Shipsea grupā piedalītos 4-6 cilvēki.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj apstiprināt stipendijas vasaras vidusskolas skolēniem ar to pašu summu kā 2022. gadā, kas ir Gaŗezera Vasaras Vidusskolai $26,000 un Kursai $6,000.

Lēmums Nr. 6
ALA valde apstiprina Andru Zommeri kā PBLA Izglītības padomes locekli uz 2023. gadu.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj izveidot jaunu komisiju, kura izskatītu ALA ceļojumu vadlīnijas un stipendijas. Komisijā piedalīsies Līga Ejupe, Anita Grīviņa, Elisa Freimane, Daina Bolšteina un Inese Stravelli.

Lēmums Nr. 8
ALA valde nolemj pieņemt 2022. g. beigu finanšu pārskatu.

Lēmums Nr. 9

ALA valde nolemj rīkot nākamās valdes sēdes:

  1. un 18. maija vakaros virtuāli (lūdzot visus iepriekš izlasīt biroja ziņojumus),
  2. – 27. augustā Katskiļos (kopā ar labdarības pasākumu “Melnais Lācis”),
  3. oktobrī pēc 72. Kongresa,

un pagaidam 1. – 3. decembrī Rokvillē.

Lēmums Nr. 10

ALA valde nolemj konsultēties ar apdrošināšanas brokeri, lai pārliecinātos, ka mūsu tehnoloģija ir pasargāta no kiberdraudiem un ka mums ir pienācīga datu aizsardzība.

Lēmums Nr. 11
Ņemot vērā budžetu, ALA valde nolemj izvērtēt visu drukāto dokumentu un komunikācijas materiālu nepieciešamību.

Lēmums Nr. 12
Ņemot vērā, ka kaŗš Ukrainā turpinās, ALA valde nolemj neatlaidīgi izplatīt informāciju par Ukrainas atbalstu un par ziedošanas iespējām Ukrainai, izmantojot labdarības organizācijas Ziedot.lv vietni www.ziedot.lv.