Valdes sēde 2021. gada 29. augustā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj joprojām rīkot ALA 70. kongresu Čikāgas pilsētā no 22. līdz 24. oktobrim. ALA birojs izsūtīs reģistrācijas informāciju šonedēļ, un valde apskatīs respondentu agrās reģistrācijas atbildes un pēc 15. septembra nolems, vai klātienes kongress pandēmijas dēļ būs jāatceļ.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj pieņemt 2021. g. budžetu ar grozījumiem.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj pieņemt uzstādīto 2022. g. budžetu.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj pilnvarot kasieri A. Grīviņu turpināt sadarbību ar Willis Law firmu, lai izpētītu neaizskarāmo fonda līdzekļu lietojuma paplašināšanu un piekrīt izdot $15,000, lai turpinātu šo projektu.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj pieņemt 2021. g. 31. jūlija finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj piedāvāt dalību veicinošu “izmēģinājuma programmu” vietējām organizācijām pilsētā, kas rīko 70. kongresu (Čikāga). Organizācijām būs iespēja piedāvāt 2022. gada ALA biedru karti par puscenu tiem, kas pievienojas vai atjauno dalību vietējā organizācijā. Jauniem Amerikas Latviešu apvienības biedriem būs jāsniedz ALAi sava kontaktinformācija.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj finansiāli atbalstīt Katsķilu nometni ar $20,000 ziedojumu un Gaŗezeru ar papildu $15,000 ziedojumu, lai izpildītu ALA solījumu šovasar atbalstīt ASV latviešu vasaras skolas un nometnes.

Lēmums Nr. 8
ALA valde uzdod ALA darbinieku aprūpes komisijai izveidot plānu labākai pieejai, kā atrast jaunu darbinieku ceļojumu un praksas programmas vajadzībām.

Lēmums Nr. 9
ALA valde atbalsta ALA birojam iesākt sagatavot “vēsturisku fotogrāfiju izstādes” projektu digitalizētā formatā.