Valdes sēde 2021. gada 11. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj uzsākt ALA 71. kongresa plānošanu. Kongresu plānots sarīkot Bostonā no 2022. g. 20. līdz 23. oktobrim, ja tam piekrīt rīcības komiteja Bostonā.

Lēmums Nr. 2
Turpinājums 2021. g. jūnija lēmumam Nr. 8.
ALA valde nolemj izveidot darbu grupu, lai izveidotu vadlīnijas un izstrādātu anketu, kā pieteikties ALA ziedojumiem un finansējumiem. Darba grupā piedalīsies V. Grinbega, E. Freimane, D. Kārkliņa, A. Grīviņa, T. Žagare-Vītiņa, un M. Gudrā. Darba grupa vadlīniju piedāvājumu prezentēs nākamajā valdes sēdē.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj pieņemt 2021. g. 30. novembra finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj pieskaitīt pie Century Bequest Fund $131,213.82; summa, kura ieskaita $70,000 no Ainas Lidens, $31,610.95 no Gunāra Gozītis un $29,602.87 no Veronikas Lakstīgalas, nauda saņemta līdz 2021. g. 30. novembrim.

Lēmums Nr. 5
Turpinājums 2021. g. augusta lēmumam Nr. 8.
ALA valde izsaka pateicību Līgai Ejupei par piedāvājumu iesākt 2022. gada prakses programmas “Pavadi vasaru Latvijā” (PVL) priekšdarbus un uzdod M. Gudrai un T. Žagare-Vītiņai izstrādāt darba aprakstu jaunajam ceļojumu un prakses programmas darbiniekam. Jauno darba aprakstu tūlīt nosūtīs L. Ejupei, kā arī izsludinās publiski (pēc vajadzības).

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi 2022. g. no 4. – 6. martam Ziemeļkalifornijā. Sēdes darbu plānots sākt piektdienas agrā pēcpusdienā. Ja pandēmijas situācija pasliktinās, sēdi rīkos virtuāli.

Lēmums Nr. 7
(Darbinieku aprūpes lēmums tiks publicēts ar protokolu.)

Lēmums Nr. 8
ALA valde nolemj atbalstīt Mārtiņu Andersonu kā mūsu PBLA vicepriekšsēža amata kandidātu.

Lēmums Nr. 9
ALA valde pieņem iepriekšējās oktobra sēdes protokolu (aizmirsām sanāksmes laikā).

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj piešķirt 2×2 nometnes rīkošanai Minesotā 2022. gada jūnijā $5000.  $3300 segtu no atlikušā $70,000 piešķīrumu summas latviešu nometņu atbalstam ASV ALA jubilejas zīmē.  $1700 segto no Izglītības nozares 2021. gada budžeta.

Lēmums Nr. 11
ALA valde apstiprina līdz $5000 stipendijām 2×2 nometnei ASV 2022. gada jūnijā Amerikā dzīvojošiem jauniešiem.  Pieteikšanās stipendijām ir caur Izglītības nozari, katra stipendija ir ne vairāk kā $400 no $490 nometnes dalības maksas.  Stipendiju pieteikšanās termiņš ir 21. maijs. Stipendiju kandidātus izskata un pieņem Stipendiju komisija.  Piešķirtās stipendijas izmaksā rīkotājiem.

Lēmums Nr. 12
ALA valde apstiprina līdz $5000 stipendijām 2×2 nometnei Īrijā 2022. gada augustā Amerikā dzīvojošiem jauniešiem. Pieteikšanās stipendijām ir caur Izglītības nozari, katra stipendija ir ne vairāk kā 280 eiro (apm. $315 24. janvārī) no 350 eiro (apm. $400 24. janvārī) nometnes dalības maksas.  Stipendiju pieteikšanās termiņš ir 1 mēnesi pirms nometnes sākuma. Stipendiju kandidātus izskata un pieņem Stipendiju komisija.  Piešķirtās stipendijas izmaksā rīkotājiem.

Lēmums Nr. 13
ALA valde pieņem jaunu projektu pieteikumu procesu. Projektu pieteikumi, kas ienāk pēc 2022. gada 1. janvārim ir pakļauti jaunajam pieteikšanās procesam. Valde apstiprina Valdu Grinbergu, Elisu Freimani, Tanju Žagari-Vītiņu, Anitu Grīviņu, un Diānu Kārkliņu 2021.-2022. darbības gada projektu pieteikumu komisijā.

Lēmums Nr. 14
ALA valde apstiprina stipendiju komisijā sekojošos locekļus 2021.-2022. darbības gadam: Elisa Freimane (priekšsēde), Anita Grīviņa, Kaija Petrovska, Valda Grinberga, Diāna Kārkliņa.

Lēmums Nr. 15
ALA valde nolemj ziedot $1000.00 par labu Ukrainai caur Ziedot.lv.