Valdes sēde 2021. gada 11. decembrī

Valdes sēde 2021. gada 11. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj uzsākt ALA 71. kongresa plānošanu. Kongresu plānots sarīkot Bostonā no 2022. g. 20. līdz 23. oktobrim, ja tam piekrīt rīcības komiteja Bostonā.

Lēmums Nr. 2
Turpinājums 2021. g. jūnija lēmumam Nr. 8.
ALA valde nolemj izveidot darbu grupu, lai izveidotu vadlīnijas un izstrādātu anketu, kā pieteikties ALA ziedojumiem un finansējumiem. Darba grupā piedalīsies V. Grinbega, E. Freimane, D. Kārkliņa, A. Grīviņa, T. Žagare-Vītiņa, un M. Gudrā. Darba grupa vadlīniju piedāvājumu prezentēs nākamajā valdes sēdē.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj pieņemt 2021. g. 30. novembra finanšu atskaiti.

Lēmums Nr. 4
ALA valde nolemj pieskaitīt pie Century Bequest Fund $131,213.82; summa, kura ieskaita $70,000 no Ainas Lidens, $31,610.95 no Gunāra Gozītis un $29,602.87 no Veronikas Lakstīgalas, nauda saņemta līdz 2021. g. 30. novembrim.

Lēmums Nr. 5
Turpinājums 2021. g. augusta lēmumam Nr. 8.
ALA valde izsaka pateicību Līgai Ejupei par piedāvājumu iesākt 2022. gada prakses programmas “Pavadi vasaru Latvijā” (PVL) priekšdarbus un uzdod M. Gudrai un T. Žagare-Vītiņai izstrādāt darba aprakstu jaunajam ceļojumu un prakses programmas darbiniekam. Jauno darba aprakstu tūlīt nosūtīs L. Ejupei, kā arī izsludinās publiski (pēc vajadzības).

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi 2022. g. no 4. – 6. martam Ziemeļkalifornijā. Sēdes darbu plānots sākt piektdienas agrā pēcpusdienā. Ja pandēmijas situācija pasliktinās, sēdi rīkos virtuāli.

Lēmums Nr. 7
(Darbinieku aprūpes lēmums tiks publicēts ar protokolu.)