Valdes sēde 2020. gada 7.-8. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde atbalsta reformas Latvijas augstākās izglītības jomā, lai paaugstinātu tās konkurētspēju pasaulē. ALA pēc vajadzības piedāvā palīdzēt atrast ASV izglītības ekspertus, kas darbotos kā padomdevēji.

Lēmums Nr. 2
ALA valde atbalsta Ar Pasaules Pieredzi Latvijā (APPLV) sagatavoto Latviešu kontaktu biržas ideju un plāno izplatīt informāciju par šo biržu ASV latviešiem, kad biržas projekts uzsāks darboties.

Lēmums Nr. 3
ALA valde nolemj pārcelt $615,046.15 (kas pārstāv Kidd un Jaunzemis novēlējumus) no 2019. gada 31. janvāra gada pārpalikuma uz Century Fund.

Lēmums Nr. 4
ALA valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus bez maiņām.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj pievienot Abrenieša novēlējumu 2020. g. Century Fund kontam un pārvietot līdzekļus uz Raymond James ieguldījumiem neierobežotajā fondā.

Lēmums Nr. 6
ALA valde pieņem kasieres pārstrādāto budžetu 2020. gadam un nolemj šo budžeta projektu prezentēt ALA kongresam.

Lēmums Nr. 7

ALA valde iesaka kongresa delegātiem lemt par apvienības biedru maksu paaugstināšanu:

Gada biedrs (no $30 gadā uz $50 gadā)
Gada biedrs – pensionārs (no $20 gadā uz $30 gadā)
Biedru organizācija (no $50 uz $100 gadā)
Biedru pakāpes (paaugstinājuma summas vēl tiek izstrādātas).

Lēmums Nr. 8
ALA valde uzdod Biedru un Līdzekļu vākšanas nozarei (sadarbībā ar ALA biroju) katrā biedru un līdzekļu vākšanas akcijā iekļaut arī biedru aptauju papīra un elektroniskā formātā, lai uzzinātu viņu intereses par dažādām tēmām.

Lēmums Nr. 9
ALA valde uzdod birojam un nozarēm aktīvāk mudināt organizācijas un ASV latviešu sabiedrību iesniegt kandidātus ALA Atzinības rakstiem, sekojot Kultūras nozares piedāvātajam jaunajam plānam. Lai varētu izsūtīt ziņas plašākai auditorijai, valde uzdod birojam (un visām nozarēm) apkopot plašāku sakarnieku sarakstu.

  1. Pievienot Atzinības rakstu iesniegšanas noteikumus un pieteikšanās formu visos ALA kongresa dalībnieku vākos,
  2. Maija sākumā izsūtīt epastu ziņojumu ALA organizāciju vadītājiem, maija Inforgrammā un Facebook lapā ieliekt sludinājumu,
  3. Jūlijā ievietot sludinājumu avīzē “Laiks” ar aicinājumu pieteikt kandidātus, jūlija Infogrammā un Facebook lapā ievietot līdzīgu sludinājumu.
  4. Augustā vēlreiz izsūtīt epastu ziņojumu ALA organizāciju vadītājiem, augusta Infogrammā un Facebook lapā ievietot sludinājumu.

Termiņš kandidātu vārdu iesniegšanai noslēgsies 31. augustā, lai septembra ALA sēdē varētu nobalsot par ALA Atzinības rakstu saņēmējiem.

Lēmums Nr. 10
ALA valde aicina Latvijas Izglītības ministriju saglabāt iespēju Amerikas diasporas jauniešiem kārtot jau izstrādātos valsts valodas prasmes pārbaudījumus Gaŗezerā un Kursā Latviešu valodas aģentūras (LVA) speciālistu klātbūtnē.

Lēmums Nr. 11
ALA valde apstiprina Andru Zommeri par ALA Izglītības nozares darbvedi Latviešu valodas aģentūras piešķīrumu konkursam 2020. gadā.

Lēmums Nr. 12
ALA valde apstiprina Andru Zommeri par ALA Izglītības nozares pārstāvi Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Diasporas skolu forumā Rīgā 2020. g. jūlijā.

Lēmums Nr. 13
Ņemot vērā, ka nākotnē aktuālāki varētu kļūt ALA materiālu, dziesmu un filmu autortiesību jautājumi, ALA valde nolemj pārskatīt un apzināt ar ALA finansiālā atbalsta politiku saistītos legālos dokumentus, uzdodot priekšsēdim Pēterim Blumbergam atrast autortiesību (copyright) juristu.

Lēmums Nr. 14
ALA valde piedāvā valdes rudens sēdi noturēt Bostonā (ja bostonieši ir ar mieru mūs uzņemt) no 29. līdz 30. augustam. Šis datums atzīts par piemērotāko, jo pārējās nedēļas nogalēs septembrī plānoti citi nozīmīgi pasākumi. (Labor Day nogale, privāts pasākums Blumbergu ģimenē, ALA skolotāju konference plānota 19-20. septembrī, SpotLight pasākums 25. septembrī, un PBLA sēde 1-3. oktobrī).

Lēmums Nr. 15
ALA valde uzdod “Sadarbība ar Latviju” nozarei izstrādāt jaunu nozares nosaukumu līdz kongresa laikam.

Lēmums Nr. 16
ALA valde apstiprina sekojošos trīs Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 69. kongresam:

  1. Vija Zuntaka Bērziņa (NY)
  2. Ivars Bērziņš (NY)
  3. Indra Ekmanis (MN)

Lēmums Nr. 17
ALA valde uzdod M. Gudrajai izveidot darba apraksta vadlīnijas administratora amatam birojā, ko apstiprināt septembra sēdē un izmaksas iekļaut 2021. g. budžetā.

Lēmums Nr. 18
ALA valde atbalsta izveidot fondu (general) līdzekļu ieguldīšanai, lai to izmantotu goda konsulu funkciju un pienākumu veikšanai. Fonds būtu ALA un Latvijas vēstniecības ASV

uzraudzībā un atbilstu ALA misijai. Līdzekļus no šī fonda būtu tiesīga pieprasīt tikai Latvijas vēstniecība ASV. Nepieciešams izstrādāt papildu informāciju, piemēram saprašanas memorands (SM) un ALA biedru pieprasījums goda konsuliem.

Lēmums Nr. 19
ALA valde nolemj nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību, lai nodibinātu kontaktus starp Latvijas Aizsardzības ministriju un militārām mācību iestādēm ASV plānotajā kadetu skolu Latvijā dibināšanā.

Lēmums Nr. 20
ALA valde izsaka pateicību Latviešu apvienībai Detroitā par viesmīlību, kā arī Janai Āboliņai, Studenšu korporāciju kopai Detroitā un Korporāciju kopai Detroitā par skaisi sarīkoto Kalpaka Balli.

Lēmums Nr. 21
Ņemot vērā ASV Slimību kontroles un profilakses centra (CDC) norādījumus par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 ierobežošanas pasākumiem, ALA valde nolemj atcelt ALA 69. kongresu, kura norise bija plānota no 2020. gada 24. līdz 26. aprīlim St. Paulā, Minesotā.

Lēmums Nr. 22
ALA valde apstiprina kasieres atjaunoto 2020. gada konta struktūru (“Chart of Accounts”) un pieņem to izmantošanu visiem FY2020 ienākumiem un izdevumiem, ieskaitot atpakaļ ejot. Jaunā, īsākā versija atļauj grāmatvedībai tikt vaļā no nelietotajiem kontiem, vienkāršot kontu struktūru, un skaidrāk salīdzināt un apkopot izmaksas.

Lēmums Nr. 23
(Atvietos 2019. g. decembra Lēmumu Nr. 17) – ALA valde nolemj sākot ar 2021. g. 1. janvāri no katra ziedojuma kas paredzēts ierobežotajam mērķim, tiek atvilkta administratīva maksa 5% apjomā. 5% novirzīšana no ierobežota ziedojuma ienākumiem paredzēta, lai segtu administratīvās izmaksas, kas rodas, apsaimniekojot visus ziedojumus (ieskaitot algas, biroja īri, materiālus). ALAs noteiktā administrēšanas papildu maksa neietekmē ziedojuma summas apmēru, aprēķinot nodokļus. Administratīva maksa attiecas uz visiem ziedojumiem ALAi, kas domāti specifiskam nolūkam, ieskaitot Kultūras fondam, Sadarbību ar Latviju nozarei (Latvijas Bērnu fondam), izglītojošajiem ceļojumiem, uc.

Lēmums Nr. 24
ALA valde nolemj 2020. gada pandēmijas radīto apstākļu dēļ piešķirt algas bonusu biroja darbiniekiem (M. Gudrā, B. Dolinsky) par veiksmīgo Sestdienas vakaru projektu un biroja apmeklēšanu pandēmijas laikā.

Lēmums Nr. 25
ALA valde nolemj pagarināt Madelēnas Miniatas darbību kā ALA/JBANC praktikanti, maksājot viņai $1,000 pa mēnesi līdz 2020. g. decembra beigām.

Lēmums Nr. 26
ALA valde nolemj 2020. gada pandēmijas radīto apstākļu dēļ piešķirt finansiālu atbalstu 100 tūkstošu dolāru apjomā ($100,000) latviešu skolām un nometnēm ASV. Piešķīruma apjoms aprēķināts, balstoties uz pēdējo trīs mācību gadu skolēnu skaitu skolās, nometnēs un mācību posmu garumiem. Atbalsts paredzēts, lai palīdzētu segt programmu operatīvo budžetu iztrūkumus, kā arī palīdzētu nodrošināt programmu ilgtspēju:

Latviešu skolām, kopā $57,200:

Sietlas – $3900; Oregonas – $1200; Ziemeļkalifornijas – $1900; Losandželosas – $3300; Sandiego – $1100; Denveras – $1100; Mineapoles – $4100; Milvoku – $1200; Čikāgas – $10,000; Indianapoles – $1800; Kalamazū – $2200; Klīvlandes – $2200; Stariņa – $1100; Ročesteras – $1600; Bostonas – $3900; Jonkeru – $3900; Ņūdžersijas – $5300; Filadelfijas – $2000; Vašingtonas, DC – $5400.

Nometnēm, kopā $42,800:

Mežotnei – $1750; Kursai – $3000; Gaŗezera bērnu nometnei – $3400; Gaŗezera sagatavošanas skolai – $3500; Gaŗezera vasaras vidusskolai – $18,600; 3×3 – Gaŗezerā – $1000; Katskiļu nometnei – $6500; Katskiļu Heritage nometnei – $4050; 3×3 – Katskiļos – $1000.