Valdes sēde 2019. gada 7.-8. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde pilnvaro priekšsēža vietnieku Mārtiņu Andersonu turpināt izpētīt iespējas izveidot dokumentālo sižetu vai filmu par ALAs vēsturi ar producenti Undīni Buku.

Lēmums Nr. 2
Ņemot vērā ka nākošā Diasporas konsultatīvās padomes (DKP) sēde notiks š.g. 1. oktobrī, un ka šobrīd tiek veidotas DKP darba grupas, ALA valde iesaka sekojošos valdes locekļus kā kandidātus DKP darbu grupām:

 • Latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana ārpus Latvijas: Elisa Freimane
 • Diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana: Tatjana Žagare-Vītiņa
 • Diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē: Pēteris Blumbergs
 • Atbalsts remigrācijai: Mārtiņš Andersons
 • Medija un informacija: Una Veilande

Lēmums Nr. 3
ALA valde uzdod nozares vadītājiem, sadarbībā ar biroju, izveidot sarakstu ar visiem ALA pārstāvjiem, referentiem un nozīmētiem palīgiem pirms šī gada decembra sēdes.

Lēmums Nr. 4
ALA valde apstiprina Ēriku Lazdiņu kā ALA valdes vietējo pārstāvi JBANC sanāksmēs, pārņemot N. Timrota atstāto vietu, un pilnvaro Dzintaru Dzilnu atvietot ALA priekšsēdi Pētēri Blumbergu JBANC sanāksmēs pēc vajadzības.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj atbalstīt Latvijas Nacionālās Operas Ģildes labdarības sarīkojumu 2019. g. 18. novembrī Ņujorkas Kārnegija zālē kopā ar Bostonas Simfonisko orķestri piešķirot $1,000 ziedojumu no tekošā Kultūras nozares budžeta.

Lēmums Nr. 6
ALA valde uzdod Kultūras nozarei, sadarbībā ar biroju, līdz decembra sedei sagatavot vadlīnijas jaunam “Mākslinieku vizu izkārtošanas pakalpojumam”, ņemot vērā budžeta robežas.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj atbalstīt abus Sanitas Šūmanes ieteiktos projektus no Latviešu Institūta fonda par pilnu proponēta projekta pieprasīto summu:

 • $2,000 Latviešu Organizācijai Vašingtonā (LOV), D.C. „Latvija simt gados“ projektam.
 • $4,350 Latvieši Pasaulē muzejam dokumentālās filmas „Valiant!“ projektam.

Lēmums Nr. 8
ALA valde uzdod Izglītības nozarei, sadarbībā ar biroju, pētīt iespējamas maiņas Sveika, Latvija! programmā, lai veicinātu jauniešu saites ar Latvijas vienaudžiem; kā arī lai risinātu jauniešu latviešu valodas zināšanu līmeņa atšķirību.

Lēmums Nr. 9
Lai īstenotu 2018. g. decembra ALA valdes sēdes Lēmumu Nr. 8 kurā 2019 gadu nosauca par “Sveika, Latvija!” gadu ar īpašu līdzekļu vākšanas akciju izglītojošo ceļojumu vajadzībām, ALA valde šodien nolemj turpināt šo akciju 2019-2020 skolas gadā.

Lēmums Nr. 10
ALA valde nolemj rīkot nākošo sēdi Rokvillē 2019. g. 6. – 8. decembrī. Finanšu sēdi iesāks Rokviles telpās piektdienas agrā vakarpusē, un sestdienas sanāksmi plāno rīkot Latvijas vēstniecībā.

Lēmums Nr. 11
ALA valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus bez maiņām.

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj slēgt Bank of America (BAML) un Congressional kontus un pārlikt naudu Sun Trust kontā. Marisa Gudrā ir pilnvarota nokārtot maiņas.

Lēmums Nr. 13
ALA valde nolemj noņemt M. Duhmu vārdu no piekļuves Vanguard ieguldījumu kontiem un viņa vietā pielikt kasieri Anitu Grīviņu.

Lēmums Nr. 14
ALA valde nolemj iecelt Pēteri Abulu un Paulu Jesinski no Raymond James firmas par jauniem finanšu konsultantiem un uzdod kasierei sadarboties ar viņiem lai pārvietotu līdzekļus Raymond James kontos, kā arī pārskatīt ALA Investment Policy Statement, kas jāpieņem nākamajā valdes sēde.

Lēmums Nr. 15
ALA valde nolemj šonedēļ pārslēgties uz jauno mājaslapu un uzdod visiem nozaru vadītājiem nekavējoties parskatīt uz viņu nozarem attiecošās sadaļas un iesniegt jaunu tekstu vai maiņas abās valodās.

Lēmums Nr. 16
ALAs valde nominē Andreju Jansonu kā ALA kandidātu šī gada PBLA balvai.

Lēmums Nr. 17
ALA valde uzdod kultūras nozarei līdz decembra sēdei izpētīt skaidrākas, modernākas vadlīnijas ALA Atzinības Rakstu nominācijas procesam un piešķiršanai, īpaši apskatot pieteikšanas termiņu maiņas.

Lēmums Nr. 18
ALAs valde nolemj piešķirt ALAs Atzinības rakstus 22. latviešu sabiedriskajiem darbinieku kandidātiem ASV. Atzinības raksti tiks pasniegti latviešu centru valstsvētku sarīkojumos, kad arī tiks paziņoti saņēmēju vārdi.

Lēmums Nr. 19
ALA valde nolemj noturēt 69. ALA kongresu Sentpolā 2020. g. 24 – 26. aprilī.

Lēmums Nr. 20
ALA valde nolemj atbalstīt “LAIKS” avīzi 2020. gadā ar šādu atbalstu:

 • $3500 ALA sludinājumiem “LAIKS” avīzē
 • $1200 ALA sludinājumam (2021. gada) “LAIKS” kalendārā
 • $3600 ziedotiem abonementiem (saņēmēji pēc ALA izvēles)
 • Birojs 50% no summas par ALA sludinājumiem “LAIKS” avīzē iemaksās 1. janvārī, un 50% jūlijā, par katra sludinājuma no iemaksātās summas atskaitot izmaksu.

Kopā ar ALA valdes ierosināto (bet ne solīto) turpināto atbalstu no ALA Kultūras fonda, kas pēdējos gados ir bijis $3000 apmērā, kopā paredzēts ALA atbalsts 2020. gadā būtu $11,300.

Lēmums Nr. 21
ALA valde nolemj atbalstīt Valmieras PLEIF konferenci ar ne vairāk par $5,000 no ALA Latvijas Ekonomijas Attīstības Fonda (dibināts 2018. g. marta sēdē).

Lēmums Nr. 22
ALA valde pieņem ALA Atzinības rakstu sarakstu ar 25 kandidātiem.

Lēmums Nr. 23
Ar jauko piedāvājumu rīkot šestdienas, 7. decembra sēdi Latvijas vēstniecībā ASV, ALA valde nolemj noturēt decembra valdes sēdi Vašingtonas DC pilsētā nevis Rokvilles apkārtnē. Piektdienas (6. decembra) budžeta sēdi noturēs Hyatt Place telpās. Sestdienas sēdi noturēs Latvijas vēstniecībā ASV, un svētdienas sēdi noturēs atpakaļ Hyatt telpās.