Valdes sēde 2018. gada 7.-9. decembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALA valde nolemj atbalstīt kasieres ieteikto maksājumu apstiprināšanas un dokumentācijas sistēmas izstrādi par $11,000.

Lēmums Nr. 2
ALA valde pieņem kasieres sagatavoto budžetu 2019. gadam.

Lēmums Nr. 3
ALA valde uzdod ALA birojam sagavot labvēļu un “VIP” sarakstu, ko izmantot lai izsutīt Latvian Dimensions un gada pārskatu visiem labvēļiem, ne tikai ALA biedriem.

Lēmums Nr. 4
ALA valde uzdod ALA birojam ievietot Latvian Dimensions arhīvu jaunajā mājaslapas plānā.

Lēmums Nr. 5
ALA valde nolemj noziedot ALA Senmantu krātuves Priedaines kolekciju Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

Lēmums Nr. 6
ALA valde nolemj atbalstīt Fallon PLS 3D filmu “Pērkons A Virtual Reality Rockumentary” ar $2,500 ziedojumu.

Lēmums Nr. 7
ALA valde nolemj noturēt nākamo valdes sēdi Portlandē, Oregonā, 2019. gada 1. – 3. martā. Sēde iesāktos piektdien, 1. martā, ap 14:00.

Lēmums Nr. 8
Ņemot vērā ka Cīruļa fonds, kurš vairākus gadus atļāvis ALA subsidēt “Sveika, Latvija!” ceļojumus esot iztērēts, ALA valde nolemj nosaukt 2019. gadu par “Sveika, Latvija!” gadu, ar īpašu līdzekļu vākšanas akciju izglītojošo ceļojumu vajadzībām.

Lēmums Nr. 9

ALA valde nolemj mainīt ALA kongresa Darba Gaitas Rulli ar sekojošām maiņām:

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
KONGRESA DARBA GAITAS RULLIS

IV. Kongresa vadība

7. Kongresu vada prezidijs, kuŗā ietilpst 5 personas: priekšsēdis, 2 vicepriekšsēdi (1 no kongresa rīcības komitejas), un 2 sekretāri (viens no tiem – ALA valdes sekretārs); tos kongress ievēlē ar vienkāršo balsu vairākumu. Bez minētajiem kongress var ievēlēt arī goda priekšsēdi. Kongresa darba veikšanai kongresa delegāti no sava vidu ievēlē līdz 5 personu rezolūciju komisiju (ieskaitot 1 no ALA valdes) un 3 balsu skaitītājus.

8. Kongress izrauga 3 locekļu nominācijas komisiju (1 no ALA valdes). (Pārējā rindkopas daļa tiks izdzēsta.)

Lēmums Nr. 10
ALA valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus bez maiņām.

Lēmums Nr. 11
ALA valde atbalsta 2018. gada revizijas līgumu ar CliftonLarsonAllen (CLA).

Lēmums Nr. 12
ALA valde nolemj atbalstīt LaPa muzeju ar $5,000 ziedojumu no 2018. gada Kultūras nozares budžeta.

Lēmums Nr. 13
ALA valde atbalsta $1,000 pielikumu Sporta nozares izdevumiem agrāk pieņemtajā 2019. gada budžetā.