Valdes sēde 2018. gada 3.-4. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
Sakarā ar financiālu atbildību palielināšanos, ALAs valde nolemj ar 1. martu paaugstināt Marisas Gudrās algu par $5,900.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj atbalstīt nākamo Call to Action grupas akciju, aicinot ASV administrāciju izveidot jaunu sankciju sarakstu pret Krieviju, sodot to par iejaukšanos 2016. gada vēlēšanu procesā ASV.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde izsaka rūpes par korupcijas nodarīto kaitējumu Latvijas tautsaimniecībai un starptautiskajai reputācijai, un pauž cerību, ka Latvijas valsts turpinās mērķtiecīgu darbu korupcijas apkarošanas un novēršanas jomā. Tāpat ALAs valde aicina Latvijas valdību īstenot visus iespējamos pasākumus, lai maksimāli ierobežotu naudas atmazgāšanas iespējas Latvijas banku sektorā.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde pieņem kasieres ieteiktās maiņas 2017. g. decembra valdes sēdes lēmumam Nr. 21. par naudas pārskaitīšanu uz Vanguard. Lēmuma laikā nebija visa vajadzīgā informācija par izmaksām un naudas pārskaitīšanas plāns jāmaina. Janvārī arī ienācis jauns $5,000 ziedojums priekš Century Bequest Fund.

Plānotais $150,000 pārskaitījums uz Vanguard fondiem vairs nav nepieciešams. Valde nolemj jau esošajos Vanguard kontos pārskaitīt $50,000 Century Bequest Fund un kopumā apstiprina $55,000 pārskaitījumu no Vanguard Main Money Market fonda uz Vanguard Century Bequest fondu.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus (Statement of Financial Position and Budget v Actual).

Lēmums Nr. 6
Decembra sēdē ALAs valde uzdeva finanču komitejai izstrādāt vadlīnijas veicināt jaunu ASV/LV ekonomisku sadarbības fondu pārpalikušiem Spotlight Latvia līdzekļiem ($58,301).

ALAs valde nolemj dibināt “Latvijas Ekonomijas attīstības fondu” ar šādām vadlīnijām:

 1. Latvijas Ekonomijas attīstības fonda līdzekļi ir paredzēti to biznesa iniciatīvu veicināšanai, no kurām labumu gūst latviešu sabiedrība ASV un/vai Latvijā.
 2. Fonda līdzekļi var tikt izmantoti sadarbībai ar citām bezpelņas organizācijām, ja līdzekļi tiks izmantoti ar Latviju (vai latviešu) saistītām biznesa programmām kas veicina Latvijas ekonomisko izauksmi.
 3. Izdevumi no fonda tiek apstiprināti līdz ar ikgadejo budžetu, bet ja tie nav iekļauti budžetā, izdevumus līdz $5,000 (ieskaitot) jaapstiprina finanču komitejai un priekšsēdim, bet izdevumus virs $5,000 apstiprina valde.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj piešķirt Marisai Gudrajai tādu pašu pilnvaru kā aizejošam biroja vadītājam / ģenerālsekretāram, lai veiktu visus finansēm saistītus uzdevumus, tostarp naudas pārskaitījumus. Pilnvaras nodrošinās vienmērīgāku biroja vadības nomaiņu maijā.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde apņemas formalizēt atbalsta maksājumus indivīdiem un organizācijām pasākumu vai projektu veikšanai. Tā kā ALA saņem saņem pieprasījumus no grupām / organizācijām kuras oficiāli nav reģistrētas kā organizācijas, valde nolemj, ka maksājumus virs 600 USD (IRS Form 1099-MISC threshold) var veikt tikai reģistrētām organizācijām vai grupām, kas saistītas ar reģistrētām organizācijām.

Lēmums Nr. 9
ALAs valde pieņem sekošos Atsevišķo Biedru Delegātu Kandidātus 67. Kongresam Vašingtonā.

 1. Andrejs Lubkāns, Virdžinija
 2. Vija Bērziņš, Ņujorka
 3. Ivars Bērziņš, Ņujorka
 4. Ruta Priedkalne Zirne, Čikāga
 5. Linda Duhms, Bostona
 6. Mārtiņš Duhms, Bostona
 7. Maija Hinkle, Ņujorka
 8. Ēriks Krūmiņš, Milvoki
 9. Jānis Kukainis, Kalamazū
 10. Aija Kukaine, Kalamazū
 11. Roberts Kukainis, Greenville, SC
 12. Aivars Osvalds, Centerville, VA
 13. Pauls Berkolds, Los Angeles, CA
 14. Lilita Bergs, Rokville
 15. Armands Staprāns, Sanfrancisko

Lēmums Nr. 10
Atzīmējot Michigan National Guard (MNG) un Latvijas sadarbības 25. gadu jubileju un novērtējot MNG darbu Latvijas drošibas stiprināšanā, ALAs valde nolemj atbalstīt septiņu Latvijas armijas virsnieku, Michigan National Guard pārstāvju un Mičiganas latviešu sabiedrības pārstāvju tikšanos Kalamazū šī gada 14. martā ar $1000.

Lēmums Nr. 11
ALAs valde atbalsta Diasporas likuma izstrādi LR Saeimā cerībā, ka tas nostiprinās valsts sadarbību ar tautiešiem pasaulē izglītības, kultūras un tautsaimniecības sfērās, formalizēs valsts atbalstu diasporai un veicinās remigrāciju. ALAs valde atzinīgi novērtē PBLA iesaisti likuma veidošanas procesā.

Lēmums Nr. 12
ALAs valde nolemj apvienot Biedru un Līdzekļu vākšanas nozares Kristīnes Gigas-Bauer vadībā, atgriežoties pie iepriekšējā valdes modeļa, kad par abām nozarēm bija atbildīgs viens valdes loceklis.

Lēmums Nr. 13
ALAs valde izsaka vēlmi atbalstīt visas ASV latviešu nometnes un uzdod Finanču komitejai izvērtēt pieprasījumus, vajadzības un atbalsta iespējas.

Lēmums Nr. 14
ALAs valde nolemj noturēt telefonkonferences sēdi otrdien, 1. maijā pirms ALAs 67. kongresa Vašintonā atklāšanas, kā arī valdes sēdi 6. maijā pēc kongresa slēgšanas. P. Blumbergs uzņemas atbildību par praktisko izkārtojumu.

Lēmums Nr. 15
ALAs valde nolemj rīkot 2018. gada septembra sēdi Linkolnā, Nebraskā.  P. Blumbergs un L. Ejupe uzņemas atbildību par rīkošanu un informāciju.

Lēmums Nr. 16
ALAs valde nolemj rīkot nākošo sēdi 14.-15. septembrī Linkolnā, Nebraskā. Arī notiks seminārs par Ulmaņa laikiem Nebraskā.

Lēmums Nr. 17
ALAs valde nolemj atbalstīt Finanču komitejas ieteikumu pārskaitīt $500,000 no Vanguard ieguldījumiem ALAs vispārējā kontā uz ALAs SunTrust bankas kontu tekošo izdevumu segšanai. Pārskaitījums veicams divās daļās – $250, 000 šī gada aprīļa beigās, bet otrs pārskaitījums – 2018. gada augustā. Ieguldījumu pārdošana notiks pēc ALAs Finanču padomnieka Mārtiņa Duhma ieteikuma.

Lēmums Nr. 18
Sakarā ar Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas simtgadi un lai veicinātu jauniešu dalību ASV latviešu nometnēs, ALAs valde nolemj piedāvāt katrai no lielākajām latviešu nometnēm – Gaŗezeram, Kursai un Katskiļiem iespēju pieteikties uz kapitālprojekta piešķīrumu līdz $20 000 apmērā. ALAs valde apstiprinās tikai profesionāli sagatavotu un izstrādātu projektu, kas jāiesniedz līdz ALAs valdes sēdei šī gada 14.- 15. septembrī. Līdzekļi tiks ņemti no ALAs vispārējiem fondiem (General Fund).

Lēmums Nr. 19
Ar vislielāko atzinību novērtējot Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes ieguldījumu ASV latviešu sabiedrības dzīvē un Kultūras ministrijas sadarbību un atbalstu Amerikas latviešu apvienībai, ALAs valde nolemj piešķirt ministrei Dacei Melbārdei ALAs Goda Dzintaŗa biedra pakāpi. Lēmums izpildāms ALAs kongresa laikā Vašingtonā šī gada 4. maijā.

Lēmums Nr. 20

ALAs valde pieņem sekošos 16 (finālos) Atsevišķo Biedru Delegātu kandidātus 67. Kongresam Vašingtonā.

 1. Andrejs Lubkāns, Virdžinija
 2. Vija Bērziņa-Zuntaka, Ņujorka
 3. Ivars Bērziņš, Ņujorka
 4. Ruta Priedkalne Zirne, Čikāga
 5. Linda Duhms, Bostona
 6. Mārtiņš Duhms, Bostona
 7. Maija Hinkle, Ņujorka
 8. Ēriks Krūmiņš, Milvoki
 9. Jānis Kukainis, Kalamazū
 10. Ieva Hartwell, Saginaw, MI (nomainīs Aija Kukaine, Kalamazū)
 11. Roberts Kukainis, Greenville, SC
 12. Aivars Osvalds, Centerville, VA
 13. Pauls Berkolds, Los Angeles, CA
 14. Lilita Bergs, Rokville
 15. Armands Staprāns, Sanfrancisko
 16. Maija Strēlnieks, Milvoki

Lēmums Nr. 21
Reaģot uz ierosinātajiem grozījumiem Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) likumā un nesen nolemto Satversmes tiesas lēmumu, ALAs valde nolemj atbalstīt archibīskapu Laumu Zuseviču un nosūtīt vēstuli Latvijas Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai, Latvijas Rublikas Saeimai, un Ministru prezidentam. K Petrovska uzņemās uzrakstīt vēstules pirmo uzmetumu.

Lēmums Nr. 22
Par ilgadīgo veiksmīgo darbu ALAs birojā, ALAs valde nolemj piešķirt R Eglītim un D Eglītei atvadīšanas dāvanas. Pārsteiguma dēl, detaļas var pieprasīt no kasieres Daces Spanieres.