Valdes sēde 2018. gada 15.-16. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
Attiecībā uz ALA biroja atjaunoto piecu gadu īres līgumu ar Vašingtonas draudzi, ar termiņu no 2018. g. 1. septembra līdz 2023. g. augusta beigām (kurā pārādās 11.44% pielikums mēneša īrei; vēl 6.13% pa virsu pēdējā gada īrei, kas bija automātiski palielināta par 5%), ALA valde nolemj palielināt īres maksu JBANC un PBLA par 11.44%. ABK (JBANC) maksās $789 ceturksnī, PBLA  – $1053 ceturksnī, līdz 2023. gada trešajam ceturksnim.

Lēmums Nr. 2
ALA valde nolemj piešķirt ALA Atzinības rakstus visiem iesniegtajiem latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem ASV, kas tika pieteikti kā kandidāti 2018. gadā. Saņēmēju vārdi tiks nosaukti un Atzinības raksti pasniegti latviešu centru Valsts svētku sarīkojumos.

Lēmums Nr. 3
ALA valde izvirza Visvaldi Nagobadu kā ALA pieteikto kandidātu šī gada PBLA balvai.

Lēmums Nr. 4
ALA valde pieņem sekojošās maiņas “Pavadi vasaru Latvijā” prakses programmā:

  1. Paaugstināt  pieteikšanās vecumu no 19 līdz 20 gadiem (izņemot studentiem, kuri ir jau pabeiguši divus pilnus studijas gadus augstskolās).
  2. Paaugstināt prakses darba slodzi no 150 uz 160 stundām.
  3. Pirms praktikantu došanās uz Rīgu, vienoties ar praktikantiem, ka viņi apņemas apmeklē zināmu  skaitu tikšanos, kas saistītas ar viņu darba vietu.
  4. Pieteikšanās laiks 2019. gada programmai būs no 2019. g. 1. janvāra līdz 28. februārim.

Lēmums Nr. 5
Atbildot uz Kultūras ministrijas lūgumu sakarā ar piedalīšanos 2019 Smithsonian Folklife Festival Vašingtonā, DC, ASV:

  1.  ALA valde uzņemas partnerību un sadarbību ar Kultūras ministriju šī festivāla ietvaros, lai nodrošinātu piedalīties Latvijas programmas veidošanu un attīstīšanu.
  2.  ALA valde uzņemas savu iespēju robežās financiāli atbalstīt pasākumu norisi,
  3.  ALA valde lūdz Kultūras ministrijai uzņemties kopīgu atbildību pasākuma financēšanas sekmīgai norisei,
  4.  ALA valde lūdz Kultūras ministrijas pasākuma kopīgās sagatavošanas un organizācijas periodā nodrošināt ALAs rīcībā noalgotu lietvedi, kuŗš veiks nepieciešamos organizatoriskos darbus sakarā ar starptautiskajiem darījumiem, to skaitā: atskaites Kultūras ministrijai par sniegto līdzfinansējumu, un sadarbībā ar Smithsonian, vīzu kārtošanu festivāla dalībniekiem (māksliniekiem, amatniekiem u.c.), kas ceļos no Latvijas.

Lēmums Nr. 6
Atbildot uz Arvīda Bļodnieka / Latviešu Institūta lūgumu, ALAs valde nolemj papildināt šī gada Latvijas mazpulku atbalstu ar $2,000.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde nolemj noturēt nākamo valdes sēdi Rokvilē 2018. gada 7. – 9. decembrī. Finanču sēde sāksies piektdien, 7. decembra pievakarē.

Lēmums Nr. 8
ALA valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus bez maiņām.

Lēmums Nr. 9
ALA valde pieņem naudas pārskaitīšanu $250,000 vērtībā no Vanguard Main Money Market uz ALAs SunTrust kontu lai segtu paredzētas izmaksas līdz 2018. gada decembrim.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde 2018. gadā nolemj piešķirt ALAs Atzinības rakstus 27 iesniegtajiem latviešu sabiedrisko darbinieku kandidātiem ASV. Atzinības raksti tiks pasniegti latviešu centru Valsts svētku sarīkojumos.

Lēmums Nr. 11
ALAs valde nolemj atbalstīt Victims of Communism balvu saņemēju latvieti Sandru Kalniete un piedalīties Victims of Communism gala pasākumā, samaksājot par Silver Level galdu ar $3000.00 ziedojumu. Ziedojumu atzīmēs norakstot pusi ($1,500) no LV100 fonda un otro pusi ($1,500) no informācijas nodaļas budžeta.

Lēmums Nr. 12
Pateicoties Latvijas goda konsuļu ASV ziedojumiem Amerikas latviešu apvienībai 2018. gadā, ALA valde ir radusi iespēju Latvijas simtgades gadā Latvijas vēstniecībai noziedot $15,750 iekštelpu uzlabošanai. Ziedojums nāks no Special Initiative konta, General Programs klases.