Valdes sēde 2017. gada 3.-4. martā

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde pieņem finanču padomnieka un kasieres ieteikumu Vanguard Simtgades Testamentāro Novēlējumu fondam 2017. gada februārī nozīmētos un pārskaitītos $800,000 ieguldīt finanču padomnieka ieteiktajos akciju fondos pa $200,00 ik mēnesi četru mēnešu laikā.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj noņemt Anitas Jubertes vārdu no ALAs banku čeku parakstīšanas tiesību kartes SunTrust un Congressional bankās un pievienot jaunpieņemtās darbinieces Marisas Gudrais vārdu. Čeka parakstīšanas tiesības būs: Raits Eglītis, Jānis Grāmatiņš, Dace Spanier, un Marisa Gudrais.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde piekrīt atlaist ALAs aizdevuma $5630.35 daļu Perry Street Advisors LLC par “The Soviet Story” autortiesību licenču iegādi. ALAs valde arī piekrīt Perry Street Advisors LLC izmaksāto ALAi pienākošos atmaksas summu $4369.95 apmērā ziedot PBLA darbības atbalstam.

Lēmums Nr. 5
ALAs valde atbalsta sekojošos Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 66. kongresam Čikāgā:

  1. Vija Bērziņš, Ņujorka
  2. Ivars Bērziņš, Ņujorka
  3. Ruta Priedkalne Zirne, Čikāga
  4. Ivars Vilciņš, Čikāga
  5. Juris Mežinskis, Cincinnati, OH
  6. Raita Jergensen, Colorado
  7. Jānis Kukainis, Kalamazū
  8. Aija Kukaine, Kalamazū

Lēmums Nr. 6
ALAs valde elektroniskā e-pasta balsojumā atbalsta šādus papildus Atsevišķo biedru delegātu kandidātus 66. kongresam Čikāgā:

9. Aivars Osvalds, Centerville, VA (9. martā)
10. Ieva O. Hartwell, Midland, MI (13. martā)