Valdes sēde 2017. gada 16.-17. septembrī

Sēdē pieņemtie lēmumi

Lēmums Nr. 1
ALAs valde nolemj atbalstīt folkgrupas “Imanta Dimanta un Draugi” Latvijas valsts simtgadei veltīto viesturneju 15-20 ASV pilsētās ar $30,000 no ALAs Latvijas simtgades fonda.

Lēmums Nr. 2
ALAs valde nolemj atbalstīt “The Victims of Communism Memorial Foundation” šī gada 7.-9. novembra pasākumu “Victims of Communism Centennial Commemoration” ar $2,500 no vispārējā fonda. Atbalsts sedz dalību sešām personām.

Lēmums Nr. 3
ALAs valde nolemj atbalstīt Latviešu Skautu un Gaidu Simtgades gada svinības un pasākumus ASV ar $5,000 no General Programs kontiem.

Lēmums Nr. 4
ALAs valde nolemj atcelt 2017. gada 7. maija valdes lēmumu Nr. 3 pārskaitīt $350,000 no Vanguard fonda uz ALAs SunTrust kontu. Pārskaitījums nebija nepieciešams, jo vasarā ienāca novēlējuma līdzekļi no The Ozoliņš Trust.

Lēmums Nr. 5
ALAs valdes pieņem kasieres sniegtos finanču pārskatus ar sapratni, ka tiks ievesti labojumi sakarā ar Latvijas Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem ALAs Kultūras nozares projektiem.

Lēmums Nr. 6
ALAs valde pieņem $5,700 budžetu jaunizveidotās Ārējās informācijas nozares vajadzībām Jāņa Kancāna vadībā.

Lēmums Nr. 7
ALAs valde atbalsta jaunu Sadarbība ar Latviju (SAL) reklāmas filmas veidošanu ar līdzekļiem $3000 apmērā no pašreizējā SAL nozares budžeta.

Lēmums Nr. 8
ALAs valde nolemj piešķirt papildus atalgojumu Ilzei Garozai par palīdzību ar “Spotlight Latvia” projektu. Valdes priekšsēdis P. Blumbergs uzņemās nokārtot atalgojuma apmērus ar Ilzi Garozu.

Lēmums Nr. 9
ALAs valde izsaka rūpes par ASV valdības plāniem izbeigt J-1 darba vīzu piešķiršanu un uzdod Sabiedrisko attiecību nozarei sagatavot un izsūtīt protesta vēstules attiecīgajām ASV valdības iestādēm.

Lēmums Nr. 10
ALAs valde izsaka rūpes par ASV valdības un īpaši ārlietu ministra Rex Tillerson, lēmumu neizmantot visus piešķirtos līdzekļus apturēt teroristu propogandu un Krievijas dezinformācijas centienus un uzdod Sabiedrisko attiecību nozarei sagatavot un izsūtīt protesta vēstules ārlietu ministram un attiecīgajām ASV valdības iestādēm.

Lēmums Nr. 11
ALAs valde nolemj rīkot nākamo valdes sēdi 2017.g. 1.-3. decembrī Rokvillē. Budžeta pārrunas plānots sākt piektdienas, 1. decembra pievakarē.